Skip to content

Pro koho jsou setkání s mamos a sahou kmene Kogi

Především vycházíme ze vzájemnosti a spolutvoření. Je velmi snadné použít civilizovaný koncept: účastník přijede na týdenní akci, zaplatí 15 000 Kč a bude se tím pádem moci ubytovat, najíst a dostat učení a léčení mamů a sahy. Jenže to je postaveno na principu konzumu. A to vytváří nerovnováhu, nemá to návaznost a kontinuum na každodenní život toho člověka. Proto otevíráme pro účastníky a především pro sebe návrh, jak přemostit tento fungující model účastník – pořadatel – lektor, do kruhové vzájemnosti. 

Kdo opravdu může a chce vystoupit z konzumního přístupu, setkání je pro vás. 

Základní vizí nadačního fondu Mosty – Puentes je tvoření společenství, pocitu sounáležitosti a spojenectví, společné tvoření a propojování sil, darů. Našim záměrem není, aby na setkání přijely stovky lidí. Je to vytvoření kmenového ducha, protože to je kvalita, ze které se rodí dobré věci. Na místech, kde se sejdeme, ale i na všech místech, kam se zase potom rozjedeme a s námi i to dobré, co poroste dál. 

Zveme zároveň do vnitřního kruhu lidi, kteří mohou a se chtějí na dobu 3 měsíců připojit k nám a Kogi a využít své schopnosti a dary na zajištění zázemí a dobré přípravy a péče o setkání.