Člověk, příroda a jeho rituály – Život a smrt

Přednáška a beseda

Mnislav Zelený Atapana - Mýty amazonských indiánů
Monika Michaelová - Mýty kmene Kogi
Zdeněk Ordelt - Původní evropská a mezoamerická mytologie

V prvopočátku byly a jsou přírodní tradice, šamanismus. Pak přišla náboženství a po nich se objevila filosofie a věda. Podstata a princip jsou všude stejné. Ať už je to budhismus anebo judaismus, korán či bible. Ale přesto všichni staví na principech domorodých přírodních tradic. Pro tyto lidi je vše posvátné. Mytologie je pro domorodce živý způsob jak najít svůj vztah ke všemu.

Láskou to začíná, cesta pokračuje narozením dětí, přechodovými rituály a končí smrtí. Ale to samozřejmě není úplný konec.
Skutečná výchova dětí neprobíhá slovy, je to vlastně kopírování přírody. Děti v každém kulturním prostředí přirozeně imitují rodiče. Ani starý člověk v civilizované společnosti nemusí být dospělý. Přechodovými rituály a cyklickými oslavami během roku člověk získává poznání, spojení s přírodou a kosmem. Tak se stává dospělým. To se může dotknout v naší společnosti každého člověka nezávisle na jeho věku. V mnoha kmenech na planetě Zemi také hrají důležitou roli při obřadech a transformaci vědomí „rostliny síly“. Jaký je rozdíl v jejich pojetí dříve a nyní? Jaké přechodové rituály vlastně existují v naší společnosti, jak se liší od těch šamanských?

Od malička jsou domorodé děti v rodinách vedeny například díky účinkům bylin a působením síly zvířat a duchů k poznání smrti. Tak, aby z ní neměli strach, ale díky tomuto největšímu poznání potkali vlastně sami sebe a svou sílu.

Přijďte se s námi ponořit do hlubin poznání, jak tyto věci dnes ve skutečnosti jsou.

Facebook události