Skip to content

Dlouhodobé sbírky

Na našem území se šíří zájem o  poznání prastarého učení matky země. A také o obnovu našich původních tradic. Toho původního, přírodního v nás. 
Nadační fond Mosty – Puentes jsme založili v roce 2016 právě proto, abycho pomohli vytvořit most pro takovou práci. Dává nám tedy smysl spolu s domorodými lidmi Kogi a Wiwua u nás takové místo najít, získat do vlastnictví a vytvořit na něm zázemí. 
– pro předávání původní moudrosti 
– tradiční obřady
– uspořádání sil a života
– propojení s přírodou 
– setkávání stařešinů různých kmenů 

Škola přírodní moudrosti

Když se řekne škola, vyvstane okamžitě předpoklad jakéhosi systému, řádu, průvodcování nebo dokonce vztahu učitel a žák. Setkávání, která svoláváme, však nic z toho nenabízí. Vycházíme z přírodního učení, které se děje tím, že jsme spolu a děláme to, co je zrovna potřeba. Škola přírodní moudrosti se vyvíjí od roku 2011, kdy se poprvé otevřel most mezi domorodou kulturou kmene Kogi a námi. Dává nám smysl toto předávat dál. To vzácné pochopení se děje spontánně v každém člověku, který je připraven objevit svůj talent v sobě a přestat následovat obraz někoho jiného, kdo mu byl a může i nadále být v jeho životě inspirací nebo průvodcem. Naše práce je jako každá jiná, jen nemá oficiální kategorii a proto se obracíme na vás, komu to stejně jako nám dává smysl. 

Děkujeme, že to chápete a připojíte se i tak, že darujete finanční příspěvek na portále DARUJME 

Poutě na místa, kde země promlouvá

Nadační fond zastřešuje také setkávání lidí na místech, kde země promlouvá s mimořádným významem pro naši zemi a celý svět. Na takových místech síly se odpradávna naši předkové scházeli a v tom pokračujeme i my. Jsou to místa skupinových setkání, ale i tichého usebrání a naslouchání, co je třeba udělat, aby naše životy a naše země byly ve zdravé rovnováze. Tato místa mají zásadní vliv na větší celky a jejich propojení není omezeno hranicemi zemí nebo kultur. 

V poutích na místa, kde země promlouvá, k jezerům, jeskyním a pramenům v ČR, na Slovensku a na dalších místech v Evropě budeme pokračovat s mamo Kunshemaku kmene Kogi Wiwa od června 2023. 

Mapujeme už objevená i skrytá místa, kde pramení síly země. Na těch místech jsme se učili nacházet a vzájemně vnímat  svoje schopnosti rozumět  promluvám země, jak o místa pečovat . Dlouho jsme putovali po celé naší republice až nás v roce 2018 nasměrovala práce na Moravu. 

Pro každý kousek země je kotvící, když má svého správce. Rodinu nebo člověka, který plně přijímá do své kompetence praktickou péči o takový kousek země. Tak vznikla a stále roste platforma nadačního fondu. Některá místa potřebujeme odkoupit, jiná už vlastní lidé, kterým spojení s námi a společná práce dává smysl. 

Krajinnou prací se zlepší kvalita života. I toho vašeho.

Můžete nás podpořit V KAMPANI – POUTĚ NA POSVÁTNÁ MÍSTA

IMG_0033