Skip to content

Jak se zapojit

Tím, že vás oslovujeme, se vlastně ptáme, zda máte chuť a prostředky na to věci měnit a tvořit prostor pro zdravou zemi s námi? Podpořte nás. Spolupracujme. Tvořme spolu.

Dar je aktem citu. Dárce dává, protože má.

  • pozemky a nemovitosti na klíčových místech s historickým, přírodním nebo duchovním významem
  • finanční prostředky na provoz a naplňování vize
  • dopravní prostředek pro 7 – 9 lidí na putování na místa s mimořádným významem v dobrém stavu
  • prostory pro setkání
  • propojení s lidmi

Spolupráce je věcí rozumu. Pojďme si říct, co spolu uděláme.

Partnerství je společná cesta životem. Jako partneři společně tvoříme a užíváme hodnoty. Získáte prožitek, který změní váš život. Pojďme se poznat.

INFORMACE K ZASÍLÁNÍ DARŮ:

FIO: 2801403810/2010

kontakt: nadacnifond@mosty-puentes.cz

QR platba - dar na provozní účet NF
PREM7460

Daňové a právní náležitosti

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů dle zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb, přičemž fyzické i právnické osoby mohou uplatnit výši daru rozdílně:

Fyzické osoby – hodnota darů přesáhne 2% ze základu daně anebo činní alespoň 1.000 Kč, nejvýše lze odečíst 15 % ze základu daně. (platí pro podnikatele i osoby v zaměstnaneckém poměru)

Právnické osoby – hodnota daru činní alespoň 2.000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Pokud budete požadovat, vystavíme vám Potvrzení o daru pro snížení základu daně. V případě zájmu prosím napište na dary@mosty-puentes.cz

Pokud budete souhlasit, zařadíme vás do našeho newsletteru a dozvíte se tak o všech akcích, kde se můžeme potkat naživo a prohloubit tak naše spojení.