K smrti dobrý festival 8. -9. listopadu

www.ksmrtidobryfestival.cz

Program s Monikou

 • Přednáška a diskuze – Monika Michaelová / Život a smrt v mýtech přírodních národů
  9. listopadu 2019, 15,30 – 17,00
 • Workshop – Monika Michaelová / Smrt a odevzdání
  9. listopadu 2019, 11,30 – 13,00
 • Nedělní medicínský kruh / Smrt a sexuální síla
 • 10. listopadu,

Z důvodu velkého zájmu přidáváme samostatný workshop Moniky Michaelové:
SMRT A SEXUÁLNÍ SÍLA

„Vztah dvou protipólů, které tvoří život a smrt, může být komplikovaný a zároveň naplněný možností prožít touhu tvořit.
Podívat se na smrt jako na aspekt sexuální síly v jejím léčivém potenciálu a přijmout ho jako součást sebe je mistrovskou praxi kultivace životní síly.
Tvoření a rozpad pak probíhají současně, neustále a tím se člověk a jeho život dostává do rovnováhy.
Vědomá sexualita a vztah člověka se zemí jsou dvě klíčová učení, které jsem dostala od domorodých lidí kmene Kogi.
Cítím hlubokou vděčnost, že mohu tyto základy pro život dále předávat.“
Monika Michaelová

Od 10,00 do 13,00 hodiny workshop
Od 13,00 do 14,00 hodiny sdílení

Cena: 600,- Kč/workshop
Zájemci prosím o rezervaci na mail: barbora.bialonczyk@seznam.cz


Oficiální text pořadatele viz. Facebook

To byla otázka, kterou mi položil Jarda Dušek, když jsem mu v lednu volala s pozvánkou k účasti na našem festivalu. Je to otázka, kterou si možná pokládáte i vy.Proč o “tom” mluvit, proč se šťourat v něčem, co se nás netýká… Zatím. A jen zdánlivě.Zde jsou důvody, které nás vedou k tomu, že zveme smrt zpět do života:

 • V naší společnosti bohužel existuje „fobie ze smrti“. Fobie, která nám brání nahlédnout a vyrovnat se s vlastní smrtelností, natož podpořit své blízké v procesu zdravého rozhodování o konci vlastního života. Věříme, že tuto situaci můžeme měnit, každý sám za sebe – už jen tím, že budeme otevření a schopní o smrti a umírání mluvit.
 • Smrt se týká každého z nás a měli bychom proto znát naše práva i odpovědnosti, měli bychom se také v tomto směru informovat. Tak, abychom mohli včas učinit jasná, vědomá rozhodnutí.
 • Věříme, že je možné umírat doma v kruhu rodiny, pokud si to přejeme a naši blízcí mají podporu a dostatek informací, jak tuto náročnou situaci zvládnout.
 • Chceme vnést do povědomí lidí myšlenku, že není nutné zcela automaticky předávat „smrt“ do rukou institucí. Povědomí o tom, že existují i jiné formy posledních rozloučení a že jsme to my, kdo můžeme vzít do svých rukou odpovědnost za způsob, význam i rituály spojené s umíráním, vlastní smrtí i smrtí svých milovaných.
 • Smíření se smrtí nás otevírá plnějšímu, bohatšímu životu, vděčnosti a laskavosti k sobě navzájem. A také – jak říká Jarda Dušek ve filmu Smrt jako brána: “Člověk by neměl brát nic moc vážně. Ani smrt … ani život … ani sebe.”

Přijměte tedy pozvánku a věnujte alespoň dva podušičkové dny zastavení, zamyšlení a zvnitřnění. Inspiraci budeme hledat v tradicích, ve světlých příkladech dneška, v uctění předků i nenarozených dětí. Těšíme se na setkání s vámi!

– K smrti dobrý festival