Skip to content

Kogi v České republice

P6170047-Edit-kopie

Od 9. června do 2. září v České republice působí rodina kmene Kogi Wiwua.
Přijeli naplnit dávné proroctví.
Jaké?
Na počátku lidstva žili na každém území světa lidé, kteří naplňovali zákony přírody a žili v uspořádání původního řádu života. Moudří lidé se scházeli v jeskyních, které tvořili labyrint, propojující území celého světa. Těmito podzemními labyrinty se dostávali na místa sněmů. A na jednom z těchto pradávných sněmů bylo sděleno proroctví.
Až přijde čas, kdy se ve stvořeném světě objeví člověk, který ve svém myšlení naroste tak, ža se sám vychýlí z rovnováhy a začne druhé potlačovat, začne těžit kameny a drahé kovy, stavět domy a zapomene na vše původní, pak přijde další konec lidstva. Ale než se to stane, začnou lidé původních území hledat své zapomenuté dědictví matky země. Budou ho hledat u lidí, kteří po celou dobu budou uchovávat toto dědictví a naplňovat zákony přírody. A až se toto stane, pak se vydají domorodé lidé ze Sierra Nevada Gonawindua na ocelových ptácích daleko za velké moře, aby svým bratrům a sestrám pomohli obnovit to původní v jejich teritoriu. A až se obnoví to původní, život bude pokračovat dál.

Škola přírodní moudrosti se jmenuje

KUALAMA RUAMALUNA SERANEKAN

Do hor Sierra Nevada v Kolumbii míří čím dál více zájemců o studium původní duchovní tradice matky země. Tam však není možné vstoupit, protože přítomnost civilizovaných lidí narušuje rovnováhu tohoto prostoru. Domorodí lidé tedy svolali sněm a rozhodli, že vytvoří propojení s dalšími místy, kde vytvoří školy přírodní moudrosti. Jedna má vzniknout v Kolumbii v regionu Boaycá. Druhá v České republice. 

Nadační fond Mosty – Puentes jsme založili v roce 2016 právě proto, abycho pomohli vytvořit most pro takovou práci. Dává nám tedy smysl spolu s domorodými lidmi Kogi a Wiwua u nás takové místo najít, získat do vlastnictví a vytvořit na něm zázemí. 
– pro předávání původní moudrosti 
– tradiční obřady
– uspořádání sil a života
– propojení s přírodou 
– setkávání stařešinů různých kmenů 

Poutě na místa s mimořádným významem

Domorodí lidé kmene Kogi s námi pracují na posvátných místech s mimořádným významem pro naši zemi a celý svět. Na takových místech síly se odpradávna naši předkové scházeli a v tom pokračujeme i my. Jsou to místa skupinových setkání, ale i tichého usebrání a naslouchání, co je třeba udělat, aby naše životy a naše země byly ve zdravé rovnováze. Tato místa mají zásadní vliv na větší celky a jejich propojení není omezeno hranicemi zemí nebo kultur. 

Mamové se k nám vrátí na jaře a budou pokračovat v práci s jezery, jeskyněmi a prameny v celé ČR, na Slovensku a na dalších místech v Evropě. Říkají, že vody světa v sobě mají smutek a válku. Proto je chtějí navštvit, aby vody usmířili a vyživili. A my s nimi.

20220409_152304
Co s Kogi Wiwua tvoříme 

Na našem území má vzniknout místo pro předávání prastarého učení matky země. A také pro obnovu našich původních tradic. toho původního, přírodního v nás. 

Mamo Kunshemakú Kakamukua Nuguetuga je léčitel, jehož specializací je práce s krajinou a vodou, Mamo Awisen Awimakú Kakamukua Nuguetuga pracuje s aktivací mysli a její očistou, Saga Mawekūn Shenshina Ulaka pracuje s hlasem a hudebními nástroji pro propojení s veškerým životem. Jsou z rodiny Mamo Shibūlata, který je jedním z aktérů filmu Aluna. 

Tito domorodí lidé jsou vyslání kmenem Kogi a Wiwua, aby u nás začali předávat původní linii duchovního dědictví matky země a tím nám pomohli obnovit to původní v nás. 

Děkujeme, že to chápete a připojíte se i tak, že darujete finanční příspěvek na portále DARUJME – KUALAMA RUAMALUNA SERANEKAN

Nadační fond Mosty – Puentes se věnuje práci s krajinou a tradiční spiritualitě.
Pečujeme o posvátná místa, která působí daleko za hranice kraje i naší země. To k nám zavolalo domorodé lidi kmene Kogi z Kolumbie, kteří jsou pověřeni posílit most mezi kulturami, předat nám učení  péče o zemi a o život jako takový.  Jejich hlavním impulsem k cestě přes moře  je právě celková harmonizace a péče o linie země. Oni vnímají tyto linie jako žíly života veškeré přírody.

Krajinnou prací se zlepší kvalita života. I toho vašeho.

Můžete nás podpořit V KAMPANI – POUTĚ NA POSVÁTNÁ MÍSTA

Můžete nás podpořit zadáním jednorázového anebo trvalého příkazu na účet NF Mosty – Puentes 2801403810/2010