Skip to content

Kogi v České republice

IMG_0065

Program na léto 2023 najdete na www.kogiwiwa.cz

Těšíme se na společné Cestě k původu.

Od 9. června do 2. září 2022 v České republice působila rodina kmene Kogi Wiwa. Přijeli naplnit dávné proroctví.
Jaké?
Na počátku lidstva žili na každém území světa lidé, kteří naplňovali zákony přírody a žili v uspořádání původního řádu života. Moudří lidé se scházeli v jeskyních, které tvořili labyrint, propojující území celého světa. Těmito podzemními labyrinty se dostávali na místa sněmů. A na jednom z těchto pradávných sněmů bylo sděleno proroctví.
Až přijde čas, kdy se ve stvořeném světě objeví člověk, který ve svém myšlení naroste tak, ža se sám vychýlí z rovnováhy a začne druhé potlačovat, začne těžit kameny a drahé kovy, stavět domy a zapomene na vše původní, pak přijde další konec lidstva. Ale než se to stane, začnou lidé původních území hledat své zapomenuté dědictví matky země. Budou ho hledat u lidí, kteří po celou dobu budou uchovávat toto dědictví a naplňovat zákony přírody. A až se toto stane, pak se vydají domorodé lidé ze Sierra Nevada Gonawindua na ocelových ptácích daleko za velké moře, aby svým bratrům a sestrám pomohli obnovit to původní v jejich teritoriu. A až se obnoví to původní, život bude pokračovat dál.

Co tomuto pozvání předcházelo a proč jsme pozvali zrovna tuto čtveřici domorodců kmene Kogi Wiwa si můžete přečíst zde. 

VOLÁNÍ PO OBNOVĚ ROVNOVÁHY A PŮVODNÍHO V NÁS

Dlouho jsem hledala způsob, jak uchopit pokračování v práci, kterou jsme začali s Mamo a Sahou kmene Kogi a Wiwa v České republice. Popravdě jsem netušila, a netušil to nikdo, že cesta s nimi vede k našemu původu a jde se po ní krok za krokem.  Nelze se jen tak přidat a pak odejít anebo pár kroků vynechat. 
Dali jsme tomu čas a vysvětlili jsme si důležitá hlediska na obou stranách – jak to vidí pohledem tradice, co si dovolíme a co umožňuje současný svět. 
Potřebovala jsem najít formát, se kterým se jako pořadatelka, překladatelka a držitelka vize pro tuto práci u nás cítím dobře a bude splňovat i možnosti a požadavky do značné míry všech. Vznikl jednoduchý rámec, který jsem velmi pečlivě tvořila pro vás, kdo máte chuť a jste připraveni se na cestě  k původu potkat. 
Těším se na zprávy od vás a na vás. Monika Michaelová

Začíná nová etapa setkávání, která vedou k obnově původního v nás. V listopadu můžete spolu s námi vstoupit do dvouletého cyklu setkávání, které je provázeno Monikou Michaelovou s obřady, které vede Mamo Kunshemaku, domorodý léčitel a člověk, který pečuje o vody světa.

první termín: 25. – 27. listopadu 

horský hotel Ondráš, Komorní lhotka 

Než se přihlásíte na tuto cestu, je vhodné se zúčastnit minimálně jednoho informativního setkání online anebo besedy. Termíny najdete v rozcestníku setkání. 

Bude to čas pro hluboké ukotvení se v sobě a také pro očistu a uspořádání základních životních sil.

Mamo Kunshemaku předvedl v České republice žitou lidskou laskavost, porozumění, tichou podporu v procesech očisty mysli a nádherně jednoduchou a pokornou práci s vodami našeho území, jeskyněmi a místy s mimořádným významem. Jeho práce coby tradičního léčitele jde k příčinám a přerovnává špatně nastavené základy. Je překvapivě vtipný vypravěč mýtů a výkladů zpráv, které čte z vody.

Nadační fond Mosty – Puentes se věnuje práci s krajinou a tradiční spiritualitě. Pečujeme o místa, kde země promlouvá a působí daleko za hranice kraje i naší země. Po zkušenostech s prací domorodých mamů a sahy v České republice jsme se rozhodli, že se nadále budeme věnovat rozvíjení schopnosti krajinné práce a péče o vody světa ve spolupráci s Mamo Kunshemaku. 

Krajinnou prací se zlepší kvalita života. I toho vašeho.

Můžete nás podpořit V KAMPANI – POUTĚ NA POSVÁTNÁ MÍSTA

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům nadačního fondu. jak to funguje? Například zadáním jednorázového anebo trvalého příkazu na účet NF Mosty – Puentes 2801403810/2010

moawi

Naše cesty s Mamo Awisenem se rozešly

Už v létě bylo znatelné, že cíle, které mamo Awisen sleduje a způsoby, které volí k jejich naplnění jsou v rozporu s vizí založení Nadačního fondu Mosty – Puentes. Přes všechny snahy o vzájemný soulad jsme se opakovaně dostávali do situace, která lidsky ani skutkově nenaplňuje původní záměr a dohodu. 

Práce Mamo Awisena má však smysl pro mnoho lidí. Měli jsme chuť jeho působení v ČR předat agentuře, která by naplnila potřebu jeho osobu zviditelnit, shromáždit velké částky peněz a pokračovat v jeho poslání.  On se však rozhodl pokračovat sám a oslovuje lidi prostřednictvím sociálních sítí.

Vážíme jeho práce, kterou tady s lidmi udělal i jeho neúnavného úsilí naplnit své poslání. 

Protože se mezi lidmi šíří dezinformace o jeho práci a vztahu k nadačnímu fondu Mosty – Puentes i osobě Moniky Michaelové, deklarujeme transparentně výši jeho honorářů i darů, které dostal na vybudování svého snu, kterým je Universita Kualama Ruamaluna Seranekun v Kolumbiii kousek od hlavního města Bogota.

Podívat se můžete zde.