Skip to content

Kousek země

Dlouhodobým záměrem nadačního fondu Mosty-Puentes je sbírka na odkup a správu pozemků, které jsou v blízkosti míst s historickým a duchovním významem pro naši zemi.

Kamenice Dub

Naší prací je převážně

Kogi takové místo nazývají Shikwakala a ve volném překladu by to mohlo znamenat “místa kde pramení síla země”. Tam můžeme  zajít a v klidu naslouchat tomu, co nám země říká, a podle toho potom vědět, co máme dělat, aby naše životy a naše země byly ve zdravé rovnováze. Do správy se místo může dostat formou výkupu pozemku, nebo převzetím do dlouhodobého užívání – pacht.

Když se řekne škola, vyvstane okamžitě předpoklad jakéhosi systému, řádu, průvodcování nebo dokonce vztahu učitel a žák. Setkávání, která svoláváme, však nic z toho nenabízí. Vycházíme z přírodního učení, které se děje tím, že jsme spolu a děláme to, co je zrovna potřeba. Škola přírodní moudrosti se vyvíjí od roku 2011, kdy se poprvé otevřel most mezi domorodou kulturou kmene Kogi a lidmi, kteří jsou spojeni s původními tradicemi naší země a nesou to, co je prospěšné pro veškerý život. Dává nám smysl tyto zkušenosti předávat dál. Je to přirozená forma ekologické edukace pro děti, dospívající, dospělé, rodiny, společenství, školy i firmy.

Aktuálně hledáme místa v Beskydech nebo v pobeskydí

Právě tam se totiž v současnosti propojují lidé, kteří mají zájem společně hospodařit, například vysadit sad s jedlou zahradou nebo najít vhodný prostor pro přírodní pohřbívání a posvátný háj. Když člověk vstoupí na takové místo, dotkne se těch stránek sebe a svého života, které potřebuje oživit a kterým potřebuje naslouchat. Platforma nadačního fondu taková místa vytváří a aktivuje.

Pro koho takové místo bude?

Pro všechny, kdo máme silnou touhu účastnit se obrození vztahu člověka s přírodou, naší zemí a životem jako takovým. 

Každý, i vy můžete investovat do budoucnosti naší země a dalších generací.

Oheň Godula závěr

Jak se můžete zapojit?

  • Máte místo vhodné k našemu záměru a chcete jej předat do správy Nadačnímu fondu Mosty-Puentes? Kontaktujte nás.

  • Podpořte vznik místa v Beskydech jednorázovým darem či pravidelným příspěvkem na transparentní účet 2001621481/2010 nebo přes Darujme.cz 

Proč to děláme?

,,Začalo to v roce 2016, kdy jsem měla pocit, že domorodci Kogi chtějí naši podporu, aby koupili zpět své původní teritorium. Byla jsem však postavena před fakt, že bude lepší, když se budeme orientovat na svou zem a kupovat zpět své teritorium a pečovat o svá místa se zvláštním historickým a duchovním významem. Kogi mají svoje území. To, co nejsou schopni vyřešit a co je teď dohání, je způsob, jak se civilizace staví ke své vlastní zemi a životu jako takovému.Monika Michaelová

„Nemůžete žít ve vzduchu,
nemůžete pracovat jen v éteru,
nemůžete tvořit jenom v myšlenkách
a v dobrých záměrech. 
Potřebujete svůj kousek Země.“ 

sbirka

Co jsme už udělali? 

Ještě před tím, než jsme začali chápat naléhavost a smysluplnost otočení pozornosti k tomu, co máme doma, spolufinancovali jsme s desítkami dárců vznik Tierra Negra a program El Remanente neboli To, co zbývá. Je to pozemek o rozloze cca 25 ha v oblasti Sierra Nevada de Santa Marta. Tato oblast patří naší partnerské nadaci Fundacion Escuela Sintana y Tierra Negra. Postupem času jsme na něm spolu s lidmi z ČR a z mnoha dalších zemí vytvořili místo, kde jsme pracovali s matkou přírodou a učili jsme  se tradicím kmene Kogi na obou rovinách vnímání – fyzicky i duševně. V Tierra Negra tak vznikl prostor, určený pro učení se obnově ekosystémů a vnitřní rovnováhy lidí.

PREM4104

A potom jsme u nás dalších 5 let navštěvovali už objevená i skrytá místa, kde pramení síly země. Na těch místech jsme se učili nacházet a vzájemně vnímat  svoje schopnosti rozumět  promluvám země, jak o místa pečovat . Dlouho jsme putovali po celé naší republice až nás v roce 2018 nasměrovala práce na Moravu. Přátelé a dobrovolníci platformy nadačního fondu Mosty-Puentes nabídli své kousky země na velmi zajímavých místech a společná práce se začala soustředit opravdu ,,domů”. A tak se na každém místě zasadilo pomyslné semínko společenství a začalo vyrůstat do jasných obrysů určení každého takového místa. V Rychlebských horách se obnovují přástky. Na hoře Prašivá k nám promluvila smrt a přírodní pohřbívání. V Bouzovské vrchovině jsme očistili pramen zpod černé skládky a dostali jsme do správy starý sad pod obřadním Holým vrchem.

PŘEČTĚTE SI O TOM CO SE NÁM POVEDLO ZA DOBU FUNGOVÁNÍ NF

radlice

Teď se naše práce soustřeďuje v Beskydech na Valašsku i v jejich slezské severní části.

  • Máte právě tady místo vhodné k našemu záměru a chcete jej předat do správy? Kontaktujte nás.
  • Nebo podpořte vznik místa v Beskydech jednorázovým darem či pravidelným příspěvkem na transparentní účet 2001621481/2010 nebo přes Darujme.cz