MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – AMBASADOR

Kmen Kogi posílá vzkaz pro naši civilizaci formou filmových dokumentů i osobních poselství. Jejich postoj ke stále hrozivějšímu znečištění planety odpadem je, abychom nejprve vyčistili své myšlení a způsob, jakým se vztahujeme ke světu. Tím, že omezíme spotřebu, nejúčinněji zabráníme kumulování odpadu. A to platí o všem.

Nadační fond otevírá mezinárodní spolupráci na mnoha úrovních právě v oblasti vyčištění vodních zdrojů, vnitřních vod života a ekologické výchovy s cílem snížit spotřebu a především výrobu plastů. 

Naším základním posláním je kulturní výměna. Proto chceme uskutečnit pracovní pobyt rodin kmene Kogi a Uaí v České republice a vytvořit pracovní skupinu ambasadorů, kteří budou realizovat program vyčištění Sierra Nevady v Kolumbii.

V této souvislosti bychom rádi oživili spolupráci s partnerskou nadací v Kolumbii a také s velvyslanectvím ČR v Kolumbii, kde podobnou práci připravujeme už třetím rokem. 

Sierra Viva

Sierra Viva je program, který začal v roce 2009 a snaží se o zachování přírodního dědictví Sierra Nevada
(okres Santa Marta).
Cílem Sierra Viva je zavedení účinného a udržitelného systému nakládání s odpady, který se nekontrolovatelně hromadí a znečišťuje toto území. Za tímto účelem buduje infrastrukturu pro sběr, přepravu a zpracování odpadů. Mezi důležité činnosti patří i pořádání vzdělávacích setkání o principu a důležitosti recyklace. Doposud funguje program sběru odpadu s kmenem Arhuacos.

Forma realizace:

  • MOSTY – PUENTES mohou zprostředkovat kontakt a školení kmene Kogi pro firmy, zabývající se recyklací a všechny aktéry, kteří se na tom podílejí od škol a školek až po naše zákonodárce
  • nalezení vhodných subjektů pro zpracování odpadu
  • možnosti vývoje logistiky svozu, třídění a recyklace odpadu
  • příležitost pro zprostředkování spolupráce recyklačních firem z EU v Kolumbii
  • spojení se sponzory na kolumbijské straně

Cílovou částkou této sbírky je 720 000 Kč

Nástroje sbírky

  • jednorázový nebo pravidelný finanční dar na účet NF
  • profesionální zapojení se do příprav a realizace návštěvy Kogi v ČR

Dary můžete zasílat na číslo účtu 2801403810/2010.

Nad 1000 Kč od nás dostanete darovací smlouvu. Nad 10 000 Kč vám pošleme dárek jako překvapení.