NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŠKOLY, ŠKOLKY A STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Přicházíme s nabídkou vyprávění pohádek, jednoduchých základů tradičních řemesel, intuitivního divadla s ptačími pírky. Chceme inspirovat a otevírat cestu k základním talentům a schopnostem člověka vnímat sebe a místo, ve kterém žije.

Věnujeme se ekologické výchově, rozšiřování historického povědomí.

Nabízíme programy:

  • odpolední družiny
  • projektové dny
  • jednodenní a víkendové akce
  • letní tábory

Ptačí ateliér na cestách s Monikou Michaelovou

Účastníci si s pomocí lektorů vyrobí zajímavé předměty z ptačího peří(naušnice, vějíře, čelenky). Ruční tvořivá práce je doplněna příběhy z ptačí říše, které účastníkům prozradí zajímavosti této rozmanité skupiny živočichů.

Besedy O Zemi a pro Zemi s týmem lektorů a průvodců

S lektorkou Monikou Michaelovou se přeneseme do světa domorodných lidí, kteří žijí v pralesích Jižní Ameriky a poznáme z vyprávění a her jejich principy a to, jak se vztahují ke svému prostředí. O zemi a pro zemi je nejen vyprávění, ale program, který umožní rozvíjet v každém účastníkovi jeho vlastní vztah k místu, kde žije.

Pohádky jako cesta k poznání s Martou Kocvrlichovou

Pohádky zprostředkovávají zkušenost mnoha generací a přináší prospěch a inspiraci. Na pohádkách je zajímavé, že je možné jim rozumět na mnoha úrovních. Příběh pak na mimoracionální rovině podporuje duševní zrání a kultivaci vypravěčů i posluchačů pohádek.

Dominanty v krajině a příběhy neznámých hrdinů s Adamem Brašem

V programu budeme společně objevovat zapomenuté kousky naší dávné a nedávné historie. Program bude mít obecný úvod do tématu – přiblížení doby a časových zvyklostí. Účastníci se ocitnou v příběhu založeném na faktech, se kterými budou seznámeni. Jednotlivé programy se liší ve vztahu k věku účastníků a tématu.

Výpravy do přírody s týmem lektorů a průvodců

Pro přemostění programu ze škol přímo k zemi nabízíme odpolední, sobotní a prázdninové vycházky do okolí. Náš tým připraví identický program, zaměřený na rozvoj vnímání, poznávání a praktického využití teoretických znalostí. Program budeme tvořit v návaznosti na místo.

Připravujeme:

letní tábory, řemeslné a umělecké dílny

NÁŠ TÝM

Monika Michaelová, kontakt se školami, vedení projektu a lektorka

Monika.michaelova@gmail.com

Tel 731173818

Adam Braš, koordinátor projektu a lektor programů

Adam.bras@centrum.cz

Tel: 734409131

Lektorský tým:

Libuše Bečicová Vaňková, Marta Kocvrlichová, Ladislav Grossmann