Skip to content

Aktivity 2019

Rok 2019 byl první, kdy se naše práce víceméně soustředila na jednom místě. To, co jsme hledali dva předešlé roky, se naplnilo. Našli jsme kousek země v malé vsi kousek od hradu Bouzov.

Přešli jsme pomyslnou čáru ústního a prožitkového předávání poselství domorodého kmene Kogi a začali jsme pořádat pracovní setkání přímo v krajině. Most mezi horami Sierra Nevada, kterým se říká srdce světa konečně našel své místo V Olomouckém kraji. Žije tady většina rodin které tvoří most na naší straně ještě před vznikem nadačního fondu.

Od ledna probíhaly přípravy na jednu ze zásadních a zlomových akcí NF Mosty – Puentes.

Vyčistili jsme zdroj vody, pramen, pohřbený pod skládkou starého odpadu. V dubnu 2019 se sešlo přes 100 lidí včetně dětí z širokého okolí a pramen Kamenice znovu ožil.

Pramen v průběhu roku přitáhl další desítky lidí, kteří přijeli sázet byliny, růže a stromy anebo si jen přijeli posedět u nově postavené kamenné zídky a v klidu a posvátnosti se zamysleli nad věcmi, které člověk v běžném ruchu vůbec nevnímá.

V létě se pak po tomto mostě do české republiky přijeli podívat členové naší partnerské organizace Fundacion Escuela Sintana y Tierra Negra z Kolumbie. To už jsme měli i svůj kousek země pod Holým vrchem a postavili jsme společnými silami přístřešek, který slouží jako zázemí pro naše setkání. Od obce jsme dostali do zápůjčky starý sad. Od pozemkového fondu máme propachtováno území nad pramenem, kde vytváříme bylinné zahrady.

Následovalo mnoho setkání na úrovni zastupitelstva, sousedů, přátel a nadační fond si vzal za svou myšlenku obnovení meze mezi poli. Vysázeli jsme přes 200 stromů na úpatí kopce, který se také, jako pramen, jmenuje Kamenice. Tak se začal rodit i psaný příběh o vodě, který je inspirován touto krajinou a mýty domorodého kmene Kogi.

Příběh Kamenice je lokální, přesto dokázal inspirovat a pomohl nastartovat mnoho dalších prací. Jeho poselstvím je, že nemusíme čekat, až za nás někdo něco rozhodne. Můžeme sami vytvořit krásno a to je něco, co skutečně stojí za trochu odvahy a námahy.

Naše práce získala podporu Nadace Via, mnoha individuálních dárců a několika podnikatelů z okolí Střemeníčka.

Na podzim jsme navázali spolupráci s firmou Toptax, kde poprvé realizujeme naše prožitkové programy ve firemním prostředí. Cílem je harmonizovat vztah práce – rodina – příroda.

Před koncem roku jsme se vypravili na setkání s domorodými lidmi Sami (Laponci), kteří chtějí zastavit další těžbu v jejich teritoriu, především v místech, která jsou pro ně posvátná anebo mají zásadní význam pro koloběh vody na světové úrovni. Setkali jsme se s poradkyní ministra životního prostředí a domluvili jsme se na vzájemné podpoře.

Děkuji všem lidem, kteří se spolu s námi vydávají na most mezi civilizovanou a tou divokou částí srdce.