Skip to content

Aktivity 2020

Čtvrtý rok existence je zásadní čas. V životě člověka se probouzí to, čemu domorodí lidé říkají „jiskra“. Do té doby se vše vyvíjí, hledá si svůj směr a tvar. Zažehnutí jiskry generuje vlastní magnetismus, tvoří směr a tvaruje to, co do té doby bylo jen jako potenciál.

 

TRADICE V EVROPĚ

Rok 2020 začal cestou ze severu, z polárního kruhu od domorodých lidí Sámí (Laponci), se kterými jsme spojili síly v ochraně vod a udržování obřadních míst. Cesta zpět vedla pobaltským krajem a tak není divu, že jsme se setkali také s pokračovateli původního rodu Livů v Lotyšsku. Viděli jsme jak udržují své tradiční způsoby, předávají dochovaná fakta a žijí.

 

FIRMY

Hned po návratu jsme se vrátili s kolegy k provázení poradních kruhů v ostravském Toptaxu, kde se majitelé rozhodli přejít z hierarchicky řízené firmy do kruhového společenství. Během první části roku se podařilo zažehnout jiskru změny. Naše práce přešla do sesterské firmy Lucy’s Café a penzionu Stará pošta ve Frýdku Místku.

 

KOGI

Než začal tát sníh, odstartovala nečekaná cesta Moniky Michaelové do Kolumbie. Potkala se s Alanem Erreirou, režisérem dvou celosvětově známých dokumentů o Kogi. Jednala o spolupráci s kolegyní Alenou ANtonovičovou a jejími spojeními s kmenem Arhuaco. Potkala se s českými poutníky, kteří pobývají v Tierra Negra.

 

SNĚM

V březnu se zavřely hranice, celý svět se dostal do karantény. Monika odešla na pozvání Kogi do hor, kde pobývala dva měsíce bez kontaktu se světem. Co se tam stalo je prosté a jednoduché. Dokončil se devítiletý cyklus učení a prací. Žil se obyčejný život. V horách Sierra Nevada začal sněm. Je to nejvyšší orgán správy země, který je svoláván při mimořádných událostech jako například jsou nepokoje, celkové ohrožení, volby zástupců pro uhájení práv a svobod kmenů, žijících na daném území. Slovo sněm zaznělo na několika shromážděních po návratu do naší země. Stalo se ústředním bodem programu Feeltrees campu v Pardubickém kraji. Sněm se stal hlavním pilířem Rodokrugu a otevřely se hlavní výzvy současné doby. Je to setkání skupin i jednotlivců, kteří jsou pokračovateli našich předkřesťanských, tedy původních tradic jako jsou Slovanství, Keltská kultura, Germáni, severské tradice, Bohyně a Božci, Pohané, ale i bezejmenní a eklektici apod.

 

KRAJINNÁ PRÁCE

Přišlo pozvání do Královehradeckého kraje. Besedovali jsme se statutárními zástupci a občany města Častolovice. Vytvořil se základ společenství a propojení skupin a jednotlivců v kraji, zahájili jsme krajinné práce. Proběhla beseda v severomoravském kraji, kde jsme dostali pozvání přemostit poslání, které NF nese a rozšířit svou práci do dalšího kraje.

 

KOUSEK ZEMĚ

V sadu, na kousku země, který má NF ve správě, se uskutečnila řada přípravných sněmů a pořádali jsme první ročník pracovního setkání „Je čas vzít kosu do ruky“. Na dalším kousku země, u pramene Kamenice jsme se scházeli celé léto a podzim. Darem vodě se stala Zvuková lázeň v podání tří instrumentalistů z Olomouckého kraje. Zažili jsem nádherný koncert u pramene, na obřadních místech a pod korunami prastarého dubu, u kterého se v rokli ztrácí voda v zemi.

 

MÝTUS O MATCE VOD A PTÁKŮ

Sladkou třešničkou na závěr roku bylo dokončení rukopisu Mýtu o matce vod a ptáků, který vznikal paralelně od obnovení pramene Kamenice.