NÁVŠTĚVA RODINY KOGI V ČESKÉ REPUBLICE

Nadační fond Mosty – Puentes vyhlašuje sbírku na přípravu a realizaci pobytu rodiny Kogi v České republice na podzim 2019.

Návštěvu rodiny Kogi připravuje Monika Michaelová s Mamo Pedrem a jeho ženou od září 2016. Tenkrát jí při konzultaci s vodou mamo řekl, že nejdříve se má sama naučit vidět svět jejich očima a vnímáním. Aby pochopila, jak pracují. Pak přijde čas na jejich cestu k nám. Ten čas se blíží a proto vás oslovujeme s možností zapojit se do příprav a financování jejich cesty k nám.

Hawa Maria a Mamo Pedro

Důvody návštěvy rodiny Kogi v ČR.

  • propojení obou míst (srdce světa a srdce Evropy)
  • uspořádání setkání v rodových domech
  • poutě na silová místa České republiky
  • speciální setkání školy přírodního učení pro páry a rodiny
  • besedy ve školách a pro veřejnost
  • návštěvy a besedy s lidmi, kteří mohou svým rozhodnutím ovlivnit další vývoj správy přírodního bohatství v ČR
  • besedy s lidmi, kteří přímo ovlivňují péči o vodohospodářství ČR

Cílovou částkou této sbírky je 120 000 Kč na nákup letenek a zajištění místní dopravy, překladů a tlumočení.

Dále hledáme produkční, mediální spolupráci s agenturou anebo týmem zkušených profesionálů.

Nástroje sbírky

  • jednorázový nebo pravidelný finanční dar na účet NF
  • profesionální zapojení se do příprav a realizace návštěvy Kogi v ČR

Dary můžete zasílat na číslo účtu 2801403810/2010.

Nad 1000 Kč od nás dostanete darovací smlouvu. Nad 10 000 Kč vám pošleme dárek jako překvapení.