Skip to content

O nás

Je to o lidech. O nás a o vás. Prostě o nás všech.

Naše aktivity ožívají a rostou. Pokud máte chuť, prostředky a odhodlání potřebné změny realizovat, nejen o nich mluvit, napište nám. Můžeme společně najít způsob spolupráce na obnově krajiny, vody a vztahu k ní. 

kontakt: nadacnifond@mosty-puentes.cz

2023 je sedmým rokem existence nadačního fondu Mosty – Puentes a zažíváme dobu růstu, která vyžaduje jiný přístup než pouhé držení směru a udržování základních aktivit v rámci dobrovolnické sítě. V letošním roce nás čeká kvantitativní i kvalitativní posun. Z aktivit, postavených na jednom člověku/zakladatelce Monice Michaelové, se proměníme v organizaci, která seskupuje více subjektů a má profesionální organizační strukturu. Vnitřní proměna je vizí pro rok 2023.

 

lísky v sadu

Správní rada

Monika Michaelová

Monika Michaelová

je ženou, kterou kmen Kogi přijal, a začal jí předávat učení živé linie jedné z nejstarších civilizací na světě. V roce 2016 založila Nadační fond a získala pro sebe a talentované české lidi přístup do teritoria v Sierra Nevada. Ve svém životě posouvá hranice a vytváří prostor pro to, aby se lidský potenciál stal tvořivou silou života. Je také předsedkyní nadačního fondu.
Kateřina Husníková

Kateřina Husníková

Tanec, zpěv, šití, malování a tkaní, tím vším objevuji ten svět, který je za tím naším. Za tím zjevným. V nadačním fondu mám na starosti administrativní podporu. Smysl mi dává práce se zemí a vztahy. Žasnu nad možnostmi, které se mi otevírají díky růstu a vnitřní práci v páru. Již řadu let utkávám svůj svět z tenkých nití příze. Prosím si o ochranu záměrů a všívám si ji do okrajů.
Jan Budil

Jan Budil

Jsem od roku 2017 členem správní rady se zaměřením na provozní a koncepční směřování fondu. Podílím se na tvorbě webových stránek a prezentaci na internetu. Starám se o digitalizaci a přesun provozu do cloudu.
Kateřina Řůžičková

Kateřina Řůžičková

Rozhodla jsem se podporovat činnost nadačního fondu, protože si vážím jeho nelehké, odvážné a smysluplné práce, která pomáhá lidem rozvzpomenout se na svou prapodstatu bytí a žití v souladu s přírodou a jejími zákony.
Michal Horníček

Michal Horníček

Moniku a NF Puentes sleduji již několik let. Stejně tak, jako ona mě a mou firmu TOPTAX. Když jsem dostal nabídku aktivně se podílet na dalším směrování nadačního fondu Mosty Puentes, zrovna jsem ji čekal. Mám jí co dát, stejně tak jako ona mě. 🙂 Moje práce zde bude spočívat v oboustranně vzájemné inspiraci. 🙂 Pak to bude férová výměna. 🙂
Radim Ondříšek

Radim Ondříšek

Svou poradní roli v NF jsem přijal , abych mohl předat svou zkušeností z jiného projektu, který je také orientován na ochranu přírody a původních tradic. Zároveň si mohu tímto způsobem rozšířit své znalosti v nových oblastech, kterým se Puentes věnuje, které vnímám jako potřebné a mohu je takto otevřít svému okolí.

Spolupracujeme

Matěj Kastner

Matěj Kastner

V Nadačním fondu se věnuji tomu, co je zrovna potřeba. Zajišťuji technické zázemí a organizační zajištění na setkáních, kterých se rád účastním. Mám zkušenost s provázením mužských kruhů a přechodových cest pro dospívající kluky.
Diana Sychová

Diana Sychová

Moje role se teprve ukáže. Věnuji se správě Dobrošopu a administrativní práci. Procházím nyní cyklem setkávání Cesta k původu a díky práci Moniky Michaelové a nadačnímu fondu Mosty-Puentes jsem dostala možnost jet za Mamo Kunshemaku, jeho rodinou a kmenem do Kolumbie prohlubovat vědění práce s naší krajinou.
Tomáš Horský

Tomáš Horský

Nadační fond Mosty-Puentes pro mě znamená inspiraci a učení. Učení o tom, jak vytvářet mosty mezi Srdci. Jak propojovat jemnohmotný svět v realitu, ve jménu harmonie. Jak se vy-Jádřit. Akce, které fond pořádá sdílím na sociální síti FeelTrees.
Jana Slavíčková

Jana Slavíčková

S NF mě spojuje práce pro vznik svobodného komunitního prostoru pro ŽIVOT se vším, co k němu patří - tedy i přírodní hřbitov. Působím na Ostravsku a v Beskydech. Naše roubenka na Prašivé poskytuje zázemí ženským medicínským kruhům.
Bára a Michal Knotkovi

Bára a Michal Knotkovi

Přesídlili z Brna na úpatí Rychlebských hor, kde mají větší prostor žít a zkoumat možnosti propojení soudobého středoevropského života s přírodní moudrostí, kterou se Bára učí vnímat na setkáních s Monikou a Michal na setkáních komunity Kayumari (čerpající z duchovních a sebezkušenostních tradic různých přírodních národů). Oba organizují různé akce pro ženy, muže, páry a rodiny. Bára s Monikou otevírají prostor pro tradiční lednové předení a snění.
Libuše Procházková

Libuše Procházková

Jsem studentkou školy přírodní moudrosti a absolventkou cyklu Moudré ženy v nás. Své spojení se Zemí a učení o přírodní moudrosti domorodců u nás i v Kolumbii, se snažím předávat nejvíce dětem /procházky, výlety, vícedenní pobyty v přírodě s tvořením z přírodních materiálů/, jejich rodinám a ženám při hledání své rovnováhy v propojení se Zemí.

Jana Krausová

přináší zkušenost vlastní proměny a náhledu, který získala s Monikou. Přes deset let pracuje v neziskovém sektoru a spojením těchto dvou kvalit.

Marta Kocvrlichová

je lektorkou a průvodkyní programů pro školy, školky i širokou veřejnost.

V roce 2022 je je složení správní rady nadačního fondu: Monika Michaelová, Jan Budil, Kateřina Husníková