Skip to content

O nás

Je to o lidech. O nás a o vás. Prostě o nás všech.

Naše aktivity ožívají a rostou. Pokud máte chuť, prostředky a odhodlání potřebné změny realizovat, nejen o nich mluvit, napište nám. Můžeme společně najít způsob spolupráce na obnově krajiny, vody a vztahu k ní. 

kontakt: nadacnifond@mosty-puentes.cz

2023 je sedmým rokem existence nadačního fondu Mosty – Puentes a zažíváme dobu růstu, která vyžaduje jiný přístup než pouhé držení směru a udržování základních aktivit v rámci dobrovolnické sítě. V letošním roce nás čeká kvantitativní i kvalitativní posun. Z aktivit, postavených na jednom člověku/zakladatelce Monice Michaelové, se proměníme v organizaci, která seskupuje více subjektů a má profesionální organizační strukturu. Vnitřní proměna je vizí pro rok 2023.

 

lísky v sadu

Správní rada

Monika Michaelová

Monika Michaelová

je ženou, kterou kmen Kogi přijal, a začal jí předávat učení živé linie jedné z nejstarších civilizací na světě. V roce 2016 založila Nadační fond a získala pro sebe a talentované české lidi přístup do teritoria v Sierra Nevada. Ve svém životě posouvá hranice a vytváří prostor pro to, aby se lidský potenciál stal tvořivou silou života. Je také předsedkyní nadačního fondu.
Jan Budil

Jan Budil

Jsem od roku 2017 členem správní rady se zaměřením na provozní a koncepční směřování fondu. Podílím se na tvorbě webových stránek a prezentaci na internetu. Starám se o digitalizaci a přesun provozu do cloudu.
Kateřina Řůžičková

Kateřina Řůžičková

Rozhodla jsem se podporovat činnost nadačního fondu, protože si vážím jeho nelehké, odvážné a smysluplné práce, která pomáhá lidem rozvzpomenout se na svou prapodstatu bytí a žití v souladu s přírodou a jejími zákony.
Michal Horníček

Michal Horníček

Moniku a NF Puentes sleduji již několik let. Stejně tak, jako ona mě a mou firmu TOPTAX. Když jsem dostal nabídku aktivně se podílet na dalším směrování nadačního fondu Mosty Puentes, zrovna jsem ji čekal. Mám jí co dát, stejně tak jako ona mě. 🙂 Moje práce zde bude spočívat v oboustranně vzájemné inspiraci. 🙂 Pak to bude férová výměna. 🙂
Radim Ondříšek

Radim Ondříšek

Svou poradní roli v NF jsem přijal , abych mohl předat svou zkušeností z jiného projektu, který je také orientován na ochranu přírody a původních tradic. Zároveň si mohu tímto způsobem rozšířit své znalosti v nových oblastech, kterým se Puentes věnuje, které vnímám jako potřebné a mohu je takto otevřít svému okolí.

V roce 2023 je je složení správní rady nadačního fondu: Monika Michaelová, Jan Budil, Kateřina Růžičková, Michal Horníček, Radim Ondříšek.

 

Spolupracujeme

Matěj Kastner

Matěj Kastner

V Nadačním fondu se věnuji tomu, co je zrovna potřeba. Zajišťuji technické zázemí a organizační zajištění na setkáních, kterých se rád účastním. Mám zkušenost s provázením mužských kruhů a přechodových cest pro dospívající kluky.
Tomáš Horský

Tomáš Horský

Nadační fond Mosty-Puentes pro mě znamená inspiraci a učení. Učení o tom, jak vytvářet mosty mezi Srdci. Jak propojovat jemnohmotný svět v realitu, ve jménu harmonie. Jak se vy-Jádřit. Akce, které fond pořádá sdílím na sociální síti FeelTrees.
Jana Slavíčková

Jana Slavíčková

S NF mě spojuje práce pro vznik svobodného komunitního prostoru pro ŽIVOT se vším, co k němu patří - tedy i přírodní hřbitov. Působím na Ostravsku a v Beskydech. Naše roubenka na Prašivé poskytuje zázemí ženským medicínským kruhům.
Bára a Michal Knotkovi

Bára a Michal Knotkovi

Přesídlili z Brna na úpatí Rychlebských hor, kde mají větší prostor žít a zkoumat možnosti propojení soudobého středoevropského života s přírodní moudrostí, kterou se Bára učí vnímat na setkáních s Monikou a Michal na setkáních komunity Kayumari (čerpající z duchovních a sebezkušenostních tradic různých přírodních národů). Oba organizují různé akce pro ženy, muže, páry a rodiny. Bára s Monikou otevírají prostor pro tradiční lednové předení a snění.
Libuše Procházková

Libuše Procházková

Jsem studentkou školy přírodní moudrosti a absolventkou cyklu Moudré ženy v nás. Své spojení se Zemí a učení o přírodní moudrosti domorodců u nás i v Kolumbii, se snažím předávat nejvíce dětem /procházky, výlety, vícedenní pobyty v přírodě s tvořením z přírodních materiálů/, jejich rodinám a ženám při hledání své rovnováhy v propojení se Zemí.

Jana Krausová

přináší zkušenost vlastní proměny a náhledu, který získala s Monikou. Přes deset let pracuje v neziskovém sektoru a spojením těchto dvou kvalit.

Marta Kocvrlichová

je lektorkou a průvodkyní programů pro školy, školky i širokou veřejnost.

Čestní členové

Kateřina Husníková

Kateřina Husníková

Tanec, zpěv, šití, malování a tkaní, tím vším objevuji ten svět, který je za tím naším. Za tím zjevným. V nadačním fondu mám na starosti administrativní podporu. Smysl mi dává práce se zemí a vztahy. Žasnu nad možnostmi, které se mi otevírají díky růstu a vnitřní práci v páru. Již řadu let utkávám svůj svět z tenkých nití příze. Prosím si o ochranu záměrů a všívám si ji do okrajů.