OBNOVENÍ PRAMENE V BOUZOVSKÝCH LESÍCH

Obnovení pramene, navrácení pozornosti a péče vodě, vnímáme jako symbol ochoty lidí udělat první krok ke změně současného paradigmatu. Voda je naše národní bohatství a zdroj života. Bez vody není život. Naše práce nespočívá jen ve faktickém obnovení jednoho pramene v Bouzovských lesích. Je to změna vnímání základů života a navrácení se k důležitým hodnotám.

Z MINULOSTI

… tam, kde začíná roklinka, propojující Střemeníčko a Javoříčko, býval kdysy pramen, kterému se říkalo Kamenice. Povídá se, že to byla nejlepší voda v širokém okolí. Podle toho, co víme, byla roklinka dle zvyklostí rozdělená mezi místní obyvatele, aby si každý mohl ze svého kousku země sklidit dřevo a čerpat vodu.

V minulém století se stala z pramene Kamenice skládka. Jak? S nástupem modernizace a zavedením vodovodu do domů ve vsích lidé přestali k prameni pro vodu chodit. S nárůstem industrializace a postavením fabriky ve Střemeníčku se někde stalo, že lidé začali do míst pramene vyhazovat odpad. V té době přišly i k nám plasty a s těmi se v té době neumělo zacházet. K lidem se bohužel přidala fabrika a pramen Kamenice na dlouhou dobu zmizel pod tunami plastových odpadků a svozů z Tesly Litovel. Od pamětníků víme, že jednoho roku přišla velká voda a tuny odpadu se začaly sunout roklí mezi Střemeníčkem a Javoříčkem. Vzniklou kalamitu a jistě nehezkou podívanou uklidil bývalý starosta vsi pan Crhák. Část odpadu z fabrik na Hané byl odvezen tatrovkami do OKD a tam vysypán do důlních šachet. Zbytek je zasypán štěrkem spolu s pramenem.

SOUČASNÁ SITUACE

V současné době je ve studnách pod „pohřbeným pramenem“ voda znečištěná. Podle zprávy Vodohospodářského ústavu neobsahuje těžké kovy. Bakteriální rozbor je pozitivní. Povrchové znečištění je rozsáhlé. Ve větší části rokle je prameniště zaneseno plastovými odpadky. Pramen je doslova pohřben pod nánosem skládky, která byla zavezena štěrkem.

Prakticky je našim cílem je vytvořit plán revitalizace, který bude použitelný i pro další podobnámísta. Nechceme převážet jednu skládku smíšeného odpadu a vytvářet další. Chceme připravit a naplánovat reálnou recyklaci odpadu ideálně co možná nejjednoduššími způsoby, které zapojují místní obyvatele, spolky, školy, podnikatele a samosprávu. Zároveň se otevíráme možnosti spolupráce na mezinárodní úrovni a to především v oblasti propojování s lidmi, kteří takové postupy již znají a užívají je.

Jedním z dalších důležitých kroků, které mohou poskytnout zapojení celých rodin, škol a partnerů projektu je vytvoření Pohádkového háje Kamenice. Vznikne tak prostor, který poskytne dlouhodobou možnost výuky a poznávacích, prožitkových pobytů. Členění roklinky a teras nad ní s prastarými duby přímo vybízí k cestě do fantazie a propojení člověka se zdrojem lidského prastarého vědění.

S využitím přírodních materiálů – dřeva a kamene, které se nachází přímo na místě mohou místní obyvatelé a partneři projektu spolu s místními řemeslníky a pozvanými architekty krajiny vytvořit nenápadná kouzelná zákoutí pro posezení, spočinutí a nabrání sil.