OBNOVENÍ PRAMENE KAMENICE

V letošním roce začal poutat pozornost místních lidí pramen Kamenice, který byl dlouhá desetiletí doslova pohřben pod odpadky. Pramen Kamenice byl v minulosti zdrojem pitné vody pro Střemeníčko a Javoříčko. Pak, po zavedení vodovodů ztratil svůj význam. Rokle, která je pod pramenem se stala místem pro skládku odpadků v době, kdy ještě v minulém století nebyl zajištěn odvoz odpadu ve vesnicích. Katastrofou se však pro toto místo stal svoz technického odpadu z Tesly Litovel.

6. DUBNA PRAMEN ZNOVU OŽIL

Nápad odstranit povrchový odpad a proměnit starou skládku v místo odpočinku a užitku inicioval Nadační fond Mosty – Puentes, který od letošního roku sídlí v Luké. Je to skupina lidí, kteří se zabývají propojováním přírodního učení domorodých kmenů s našimi lidmi a tradicemi. Domorodci už řadu let vyzývají civilizované národy, abychom nahlédli přes zdi svého domu a opět se začali chovat jako dobří hospodáři v krajině. Říká se, že vyčištění vody v přírodě ovlivňuje to, jak se lidi v okolí cítí. Obrazně to souvisí s očištěním historie, života a srdce v krajině i v nás lidech.

6. dubna 2019 se uskutečnila první akce, které se zúčastnily rodiny s dětmi z obce Luká a jejích částí (Střemeníčko, Javoříčko, Veselíčko, Ješov a Březina) a dále přátelé z okolních vsí a měst. Sešlo se dohromady kolem 100 lidí včetně dětí. Podařilo se odstranit povrchový odpad skládky a najít původní pramen Kamenice.

Tuto akci jsme uspořádali ve spolupráci s dalšími partnery.

Obec Luká (zajištění odvozu odpadu)

Bouzovské lesy (občerstvení během dne)

Firma Remark plast group (zajištění odpoledního občerstvení a koncertu, nákup pracovních pomůcek)

Spolek Bouzovská vrchovina (organizační příprava)

Sousedé ve Střemeníčku, Javoříčku a Hvozdečku (souhlas majitelů pozemků, organizační příprava) Video z této akce můžete najít na TV LUDMÍROV

DALŠÍ PRÁCE POKRAČUJÍ

V současné době je ve studnách pod pramenem voda znečištěná. Podle zprávy Vodohospodářského ústavu neobsahuje těžké kovy. Bakteriální rozbor je pozitivní.

Od konce dubna 2019 chystáme vysázení cca 200 sazenic rumištních a půdu čistících rostlin, které sponzorsky dodá místní firma Naděje. Pracovní nástroje nakoupí NF z příspěvku od města Litovel.

Na místě bývalé skládky připravujeme další akce, které chceme realizovat ve stávající spolupráci. Postupné kroky připravujeme se sousedy, místními spolky a obcí Luká.  Podporu přislíbilo město Litovel a místní firmy Remarkplast Group, Naděje a další drobní podnikatelé, kamarádi a sousedi.

  1. sázení rumištních a půdu čistících rostlin
  2. řezbářská sousedská dílna – tvorba popisků k bylinným záhonkům
  3. obnova a pročištění prameniště
  4. stavba kamenné zídky u hlavního pramene
  5. víkendové prázdninové přírodovědné poznávací procházky pro děti a celé rodiny
  6. přednášky
  7. koncert místní kapely Střemkoš
  8. průběžné čištění dalších vodních ploch a zdrojů v obci

Spolu s místními lidmi chceme vytvořit přírodní záhonky, pohádková zákoutí, pozorovatelny, stezky a místa k posezení a odpočinku. Tento krok dále vede k myšlence obnovení staré cesty mezi Javoříčkem a Střemeníčkem pro pěší a vysázení stromové aleje. Toto celé není podnikatelský záměr, ale akt, ke kterému nás vede touha obnovit původní význam pramene jako přírodní a kulturní památky našeho kraje a smysluplnou prací obnovit a udržovat místní komunitu. Celé to už začalo a nemáme žádný časový limit. Naše

Jedním z dalších důležitých kroků, které mohou poskytnout zapojení celých rodin, škol a partnerů projektu je vytvoření Pohádkového háje Kamenice. Vznikne tak prostor, který poskytne dlouhodobou možnost výuky a poznávacích, prožitkových pobytů. Členění roklinky a teras nad ní s prastarými duby přímo vybízí k cestě do fantazie a propojení člověka se zdrojem lidského prastarého vědění.

S využitím přírodních materiálů – dřeva a kamene, které se nachází přímo na místě mohou místní obyvatelé a partneři projektu spolu s místními řemeslníky a pozvanými architekty krajiny vytvořit nenápadná kouzelná zákoutí pro posezení, spočinutí a nabrání sil.

Žádáme vás o součinnost v zapojení se do realizace těchto  aktivit a jejich podporu.

Obnovení pramene, navrácení pozornosti a péče vodě, vnímáme jako symbol ochoty lidí udělat první krok ke změně současného paradigmatu. Voda je naše národní bohatství a zdroj života. Bez vody není život. Naše práce nespočívá jen ve faktickém obnovení jednoho pramene v Bouzovských lesích. Je to změna vnímání základů života a navrácení se k důležitým hodnotám.

Předpokládané náklady na uskutečnění: 180 000 Kč

Nástroje sbírky

  • jednorázový nebo pravidelný finanční dar na účet NF
  • profesionální zapojení se do příprav a realizace návštěvy Kogi v ČR

Dary můžete zasílat na číslo účtu 2801403810/2010.

Nad 1000 Kč od nás dostanete darovací smlouvu. Nad 10 000 Kč vám pošleme dárek jako překvapení.