OBNOVENÍ PRAMENE KAMENICE

Obnovení pramene Kamenice, který je nyní pohřben pod odpadky, není podnikatelský záměr, ale akt, ke kterému nás vede touha obnovit a dobře hospodařit s vodním zdrojem v tomto místě. Po zavedení vodovodu ve vsi ztratil pramen svůj význam a rokle, která je pod pramenem se stala místem pro skládku odpadků v době, kdy ještě v minulém století nebyl zajištěn odvoz odpadu ve vesnicích.

Z MINULOSTI

… tam, kde začíná roklinka, propojující Střemeníčko a Javoříčko, býval kdysi pramen, kterému se říkalo Kamenice. Povídá se, že to byla nejlepší voda v širokém okolí. Podle toho, co víme, byla roklinka dle zvyklostí rozdělená mezi místní obyvatele, aby si každý mohl ze svého kousku země sklidit dřevo a čerpat vodu.

V minulém století se stala z pramene Kamenice skládka. Jak? S nástupem modernizace a zavedením vodovodu do domů ve vsích lidé přestali k prameni pro vodu chodit. S nárůstem industrializace a postavením fabriky ve Střemeníčku se někde stalo, že lidé začali do míst pramene vyhazovat odpad. V té době přišly i k nám plasty a s těmi se v té době neumělo zacházet. K lidem se bohužel přidala fabrika a pramen Kamenice na dlouhou dobu zmizel pod tunami plastových odpadků a svozů z Tesly Litovel. Od pamětníků víme, že jednoho roku přišla velká voda a tuny odpadu se začaly sunout roklí mezi Střemeníčkem a Javoříčkem. Vzniklou kalamitu a jistě nehezkou podívanou uklidil bývalý starosta vsi pan Crhák. Část odpadu z fabrik na Hané byl odvezen tatrovkami do OKD a tam vysypán do důlních šachet. Zbytek je zasypán štěrkem spolu s pramenem.

SOUČASNÁ SITUACE

V současné době je ve studnách pod „pohřbeným pramenem“ voda znečištěná. Podle zprávy Vodohospodářského ústavu neobsahuje těžké kovy. Bakteriální rozbor je pozitivní. Povrchové znečištění je rozsáhlé. Ve větší části rokle je prameniště zaneseno plastovými odpadky. Pramen je doslova pohřben pod nánosem skládky, která byla zavezena štěrkem.

Prakticky je našim cílem je vytvořit plán revitalizace, který bude použitelný i pro další podobná místa. Nechceme převážet jednu skládku smíšeného odpadu a vytvářet další. Chceme připravit a naplánovat reálnou recyklaci odpadu ideálně co možná nejjednoduššími způsoby, které zapojují místní obyvatele, spolky, školy, podnikatele a samosprávu. Zároveň se otevíráme možnosti spolupráce na mezinárodní úrovni a to především v oblasti propojování s lidmi, kteří takové postupy již znají a užívají je.

Jedním z dalších důležitých kroků, které mohou poskytnout zapojení celých rodin, škol a partnerů projektu je vytvoření Pohádkového háje Kamenice. Vznikne tak prostor, který poskytne dlouhodobou možnost výuky a poznávacích, prožitkových pobytů. Členění roklinky a teras nad ní s prastarými duby přímo vybízí k cestě do fantazie a propojení člověka se zdrojem lidského prastarého vědění.

S využitím přírodních materiálů – dřeva a kamene, které se nachází přímo na místě mohou místní obyvatelé a partneři projektu spolu s místními řemeslníky a pozvanými architekty krajiny vytvořit nenápadná kouzelná zákoutí pro posezení, spočinutí a nabrání sil.

OBNOVENÍ

Po vyčištění máme záměr na místě bývalé skládky vysadit rumištní a půdu čistící rostliny. Dále chceme zadat místnímu uměleckému tesaři  k vytvoření sochu, kterou bychom umístili jako artefakt obnovující původní význam pramene jako přírodní a kulturní památku našeho kraje. Zároveň s lavičkou k posezení a rozjímání, protože poblíž je štítek, který informuje o zjevení panny Marie. Považujeme tedy tuto aktivitu jako přínosnou nejen pro přírodu, ale také pro lidi a budoucí generace.

Žádáme vás o součinnost v zapojení se do realizace těchto  aktivit a jejich podporu.

Obnovení pramene, navrácení pozornosti a péče vodě, vnímáme jako symbol ochoty lidí udělat první krok ke změně současného paradigmatu. Voda je naše národní bohatství a zdroj života. Bez vody není život. Naše práce nespočívá jen ve faktickém obnovení jednoho pramene v Bouzovských lesích. Je to změna vnímání základů života a navrácení se k důležitým hodnotám.

Předpokládané náklady na uskutečnění: 180 000 Kč

Nástroje sbírky

  • jednorázový nebo pravidelný finanční dar na účet NF
  • profesionální zapojení se do příprav a realizace návštěvy Kogi v ČR

Dary můžete zasílat na číslo účtu 2801403810/2010.

Nad 1000 Kč od nás dostanete darovací smlouvu. Nad 10 000 Kč vám pošleme dárek jako překvapení.