ohlédnutí za rokem 2017

2017 – PRVNÍ ROK NADAČNÍHO FONDU

Za první rok působení nadačního fondu jsme získali cca 960 000 Kč od individuálních dárců a účastníků aktivit Nadačního fondu.

Dle záměru pro rok 2016 jsme

 

prohloubili spojení v Kolumbii a vybudovali základnu pro společnou práci s Kogi

uskutečnili jsme dlouhodobý studijní pobyt v Sierra Nevada

uzavřeli mezinárodní smlouvu o spolupráci s Fundacion escuela Sintana y Tierra negra

financovali odkup 3 ha horského terénu v Sierra Nevada s prameny vody

koupili jsme mulu

pomohli jsme vybudování zázemí v Tierra Negra pro české lidi

podnikli jsme první Cestu do srce světa, které se účastnilo 5 studentů

pomohli jsme pozastavit kácení pobřežních lesů v povodí řeky Buritaca

navštívila nás babička rodiny Uaí, aby poznala naši zemi a lidi tady u nás

přijali jsme 3 čestné členy nadačního fondu

uspořádali jsme

tři medicínské kruhy v České republice

tři putování na významná místa

pouť v jižní Francii

řadu setkání a přednášek

účastnili jsme se několika konferencí a happeningů v ČR

účastnili jsme se mezinárodní konference o ochraně vod v Kolumbii