Skip to content

Spolupořádání

Další termíny nabízíme pro svolání setkání, která budou podporovat a naplňovat společnou vizi. Vzhledem k tomu, že putující Kogi u nás mohou být od poloviny června do poloviny září, obracíme se na vás s nabídkou možnosti vytvořit smysluplné setkání v rámci vaší vize a organizace anebo ve spolupráci. 

Oblasti, které Kogi mohou a chtějí obsáhnout: 

  • funkce a práce sněmu, rady stařešinů

  • půda, péče o ni a hospodaření 

  • přirozené porody

  • vzdělávání a výchova dětí

  • přechodové rituály

  • přirozené umírání 

  • návštěva míst síly a aktivace linií země

  • ochrana krajiny a spolupráce s vládou a organizacemi ochrany přírody

6d62823f-c255-44c8-800e-4327ef4352b3-2

Pro více informací ke spolupráci nás kontaktujte na emailu: nadacnifond@mosty-puentes.cz

Spoluúčast na pokrytí nákladů

V případě spolupráce anebo vámi organozovaného programu s Kogi žádáme o přispění finanční částky na pokrytí nákladů na jejich dopravu a pobyt. Jak? 

  • Zadáním jednorázového anebo trvalého příkazu na účet NF Mosty – Puentes 2801403810/2010 a oznámením na email dary@mosty-puentes.cz, abychom vám mohli připravit darovací smlouvu anebo potvrzení o daru pro daňové odpočty. 
  • V kampani na Darujme.cz, kterou můžete se svým doporučením jednoduše sdílet mezi své známé.