POBYTY V TIERRA NEGRA

TIERRA NEGRA

Říká se, že Sintana a Seinekan … neboli Tierra Negra

… jsou prvním božstvem panteonu a představují srdce, úrodnou půdu ducha.

Propojení světů

Tvoříme jakýsi lidský most mezi naší expandující civilizací a tím, co ještě zbývá z čisté linie ochránců duchovního dědictví planety země. Pracujeme na mnoha liniích, protože naplňování práce na „El remanente“ neboli „Toho, co ještě zbývá“ vyžaduje plné nasazení a každodenní práci.

V Tierra Negra je místo pro lidi, kteří tam mohou žít nějakou dobu žít a být součástí mostu.

Poutníci, dárci a studenti.

Pobyt v Tierra Negra je společným bydlením, prací a rituálů se skupinou Uaí.

Občas přijdou na návštěvu Kogi.

Kulturní výměna se odehrává v každodenním životě.

Každý přispívá na suroviny, práci El Remanente a potřebné nákupy.

Pro zájemce o pobyty nadační fond zajišťuje program přípravy a propojení.

Pro přihlášení do programu napište na nadacnifond@mosty-puentes.cz