PŘÍBĚH O VODĚ

Kdysi na našem území žili lidé, kteří viděli svět svýma pradávnýma očima. Bylo pro ně důležité mít čistou vodu, úrodnou půdu, svobodný vzduch a teplo slunce a ohně.

Své poděkování Zemi neboli své platby dávali na jiná místa než my dnes. Nosili je do posvátných hájů. Tam byly jejich svatyně, kde promlouvali s přírodou jako se svou matkou a s bohem jako se svým otcem.

Takovým místem mohl být háj u pramene Kamenice.

 

PÍŠEME PŘÍBĚH O VODĚ

… INSPIROVANÝ ZNOVUZROZENÍM PRAMENE KAMENICE A MÝTY DOMORODÉHO KMENE KOGI

Těší nás vstupovat do světa rodícího se příběhu a jsme zvědaví, co promluví a kam se to celé odvine. Zachycujeme tento příběh se záměrem předat tak ve formě současné pohádky s nádechem mýtu kousek živé posvátnosti, zdroje, ze kterého vzniká spojení člověka a Země. Děti i dospělí potřebují čas od času vstoupit do světa fantazie a posbírat ty kousky sebe, které oživují lidské nitro a navrací světu barvy a vůně.

Zdroje: vyprávění pamětníků, Archiv Olomouckého kraje, mýtus o matce vod

Autorky: Monika Michaelová a Marta Kocvrlichová, tým odborných poradců a spolupracovníků

Forma realizace:
  • Badatelská činnost v archivech
  • Rozhovory s místními pamětníky
  • Popisy dějů z hlediska tradičních kultur (kmen Kogi, Slovanská tradice, Keltské osídlení kraje)
  • Sepisování příběhů
  • Překlady a přepisy mytologie kmene Kogi

Předpokládané náklady: 90 000 Kč

Nástroje sbírky

  • jednorázový nebo pravidelný finanční dar na účet NF
  • profesionální zapojení se do příprav a realizace návštěvy Kogi v ČR

Dary můžete zasílat na číslo účtu 2801403810/2010

Nad 1000 Kč od nás dostanete darovací smlouvu. Nad 10 000 Kč vám pošleme dárek jako překvapení.