sbírka na pracovní pobyt ambasadorů nadačního fondu v Kolumbii

Pracovní cesta do oblasti Sierra Nevada v Kolumbii

červenec – srpen 2018

Pracovní cestu chceme realizovat za účelem:

  • Převzetí potvrzení a dokumentace o využití finančních darů pro revitalizaci a rozvoj území Tierra Negra , kde v současné době pobývají i studenti z ČR.
  • Zahájení jednání o odkupu nebo převzetí pozemku v pobřežní oblasti pro vybudování „casa indigena“ neboli domorodého domu pro lidi kmene Kogi, kteří sestupují z hor, aby dělali svou práci pro udržování rovnováhy života a očisty vnitřních a vnějších vod na Zemi. Pracují tedy i pro nás.
  • Setkání s Mamos a Resguardos a konzultace k situaci s navracením teritorií domorodým lidem a zároveň o jejich potřebách spolupráce a vzájemné podrpory s NF Mosty – Puentes a to na národní i mezinárodní úrovni
  • Natočení krátkých rozhovorů s Kogi a rodinou Uaí a jejich překlad pro české studenty
  • Pokračování jednání s velvyslanectvím České republiky o spolupráci na financování odkupu místa pro Casa Indigena na pobřeží a její výstavby
  • Prohlubování mostu mezi naší civilizací a potřebami jednotlivců i společnosti dát život do rovnováhy – konzultace s Mamos o praktických otázkách naší společnosti pro besedy a přednášky v ČR , které budou na tento pobyt navazovat
  • Nákup potřebných materiálů pro rodiny Kogi, které žijí ve vyšších a vzdálenějších oblastech Sierra Nevada (látky, korálky, mačety apod.)

 

Dary můžete zasílat na číslo účtu 9741650001/5500. Nad 1000 Kč od nás dostanete darovací smlouvu. Nad 10 000 Kč vám pošleme dárek.

kontakt: monika.michaelova@mosty-puentes.cz

Cílovou částkou této sbírky je 360 000 Kč na pokrytí nákladů na cestu, dary pro Kogi a rozvoj území Tierra Negra.

 

V tuto chvíli jsme získali prostředky ve výši 101.111 Kč. Cest aje tedy možná, i když s sebou vezeme jen drobné dárky. Děkujeme všem dárcům. To podstatné je přítomnost, řekl Mamo, když jsem se naposledy ptala, co by od nás potřeboval.

Zde je rozpočet, který bychom rádi s vaší pomocí naplnili:

  1. Konzultace s Mamos a  resguardos – Kogi, kteří jsou zástupci kmene a chrání teritorium a práva domorodců

Náklady na průvodce, cestu do hor a dary 33 000 Kč

  1. Cesta do posvátných kamenných řad pro navázání práce s kamennými řadami a posvátnými místy v České republice – spojení s tradicí v Kolumbii

Náklady na cestu minimálně 18 000 Kč

  1. Jednání s velvyslanectví v Bogotě – náklady na pobyt cca 8000 Kč