sbírka na pracovní pobyt ambasadorů nadačního fondu v Kolumbii

Obracíme se na vás s novou výzvou. Je jí sbírka na pracovní pobyt ambasadorů nadačního fondu v Kolumbii.

Pracovní cestu chceme realizovat za účelem:

  • doručení vybraných prostředků na  revitalizaci území Tierra Negra, kde se spolu s Kogi mohou čeští poutníci a studenti účastnit prací na revitalizaci terénů a rekonstrukci tradičního domorodého života.
  • vyhledání a vyjednání odkupu nebo převzetí pozemku v pobřežní oblasti pro vybudování „casa indigena“ neboli domorodého domu pro lidi kmene Kogi, kteří sestupují z hor, aby dělali svou práci pro udržování rovnováhy života a očisty vnitřních a vnějších vod na Zemi. Pracují tedy i pro nás.
  • natočení krátkých rozhovorů s Kogi a rodinou Uaí a jejich překlad pro české zájemce
  • pokračování jednání s velvyslanectvím České republiky o spolupráci na řešení žádosti kmene Kogi o navrácení jejich teritoria z rukou evropských a amerických podnikatelů
  • prohlubování mostu mezi naší civilizací a potřebami jednotlivců i společnosti dát život do rovnováhy
  • přijetí dalších studentů z ČR
  • nákup potřebných materiálů pro rodiny Kogi, které žijí ve vyšších a vzdálenějších oblastech Sierra Nevada (látky, korálky, mačety apod.)

Cílovou částkou této sbírky je 360 000 Kč na pokrytí nákladů na cestu a dlohodobý pobyt 2 ambasadorů, kterými jsou pro letošní rok Monika Michaelová a Jan Budil.

Máte zájem se aktivně zapojit? Napište nám na monika.michaelova@mosty-puentes.cz

Jednorázové dary nebo příspěvky formou trvalého příkazu prosím posílejte na číslo účtu 9741650001/5500. 

Nad 1000 Kč od můžeme vystavit darovací smlouvu a dar si odečtete z daňového základu.