Skip to content

Škola přírodní moudrosti

Když se řekne škola, vyvstane okamžitě předpoklad jakéhosi systému, řádu, průvodcování nebo dokonce vztahu učitel a žák. Setkávání, která svoláváme, však nic z toho nenabízí. Vycházíme z přírodního učení, které se děje tím, že jsme spolu a děláme to, co je zrovna potřeba. Škola přírodní moudrosti se vyvíjí od roku 2011, kdy se poprvé otevřel most mezi domorodou kulturou kmene Kogi a námi. Dává nám smysl toto předávat dál. 

Holý vrch

Škola přírodní moudrosti je program, který v sobě nese kvalitu péče, údržby a poznání základních potřeb v sobě i v krajině. K tomu potřebujeme mít ty správné dovednosti a především chuť pro sebe a krajinu něco udělat. 

Vyčistili jsem pramen.

Zasadili stromy.

Vytvořili obřadní místo s propojením k dalším významným místům kraje. 

Uspořádali jsme desítky poutí na místa, která promlouvají a mají význam historický, kulturní i přírodní. 

Propojujeme domorodou kulturu kmenů v Sierra Nevada v Kolumbii (srdce světa) s naším původem. 

Setkání školy přírodní moudrosti se již zůčastnilo více jak 300 lidí. 

Setkání na letošní rok připravujeme. Pokud chcete být informování o termínech a místech konání, přihlašte se k odběru našich zpráv. 

 

 

 

Je to přirozená forma ekologické edukace.

Právě když přijíždějí na setkání rodiny s dětmi, tak zažíváme velmi rychle dynamiku společenství. Společná práce a prostor nás vlastně spojí. Dospělí i děti pozorují, objevují a napodobují. Děti si vytváří jakýsi paralelní svět. Chvíli se opičí, pak si dělají něco úplně svého a nakonec se zase připojí k nám. Děti i dospělí opravdu mohou vycházet ze svého vnitřního pocitu: A teď do toho vstoupím a budeme všichni dohromady.  A pak zase vystoupí a krouží kolem a vlastně hledají nějaká svoje místa, ve kterých je jim dobře. Vidí, jak pracujeme se zemí, jak se učíme zemi naslouchat a porozumět jí. Vnímají,  jak se uvolňujeme, abychom méně přemýšleli a více cítili.  Vidí, že bereme do rukou kosu a rýč a motyčku. Jak sbíráme byliny a vaříme na ohni. Společně si vyprávíme příběhy a vznikají nové, ty naše, prožité. To vše do nás sází semínko, které  otevírá most k tomu být autentický. Je to něco, co se do člověka otiskne.  Když děti vidí svoje rodiče takhle být a pracovat a cítí jejich přátelství s dalšími lidmi, začnou přijímat ten obraz do svého světa.

V takovém setkávání vidíme zdravý prvek pro život.

Pro rodiny, jednotlivce, školy i firmy. 

Probouzí se vnímání 

Když člověk, nebo dokonce celá rodina s dětmi začne k místu získávat vztah, stane se pro ně tím jejich kouskem země bez ohledu na vlastnictví. Začne se totiž rozvíjet vztah rodiny k místu, tedy k zemi jako takové. Děti často sami přicházejí s nápady, jak a co by se dalo udělat, aby to fungovalo dobře a zapojila se celá rodina.

Probouzí se vnímání, že všechno kolem se dá využít – a nemusí to být vždy jen o zajištění materiálu, který je potřeba dovézt a zaplatit. Místo samo nás vede k tomu, abychom si všímali, že se dá využít to, co už máme. Jen je potřeba zapojit fantazii, šikovné ruce a důvěru, že jedno navazuje na druhé, přestože v tom ne vždy vidíme celý proces hned na začátku.

zahrada
Sázení v sadu

Zeptej se šalvěje 

A dál se rozvíjí spojení mezi místem i mezi lidmi. Vztahy se rodí v tichu, kdy se dokážeme lépe naladit jeden na druhého a pak vlastně víme. Tehdy se stává  vsunování informací mezi člověka a samotnou přírodu zbytečností. A tak, když se někdo potřebuje dozvědět o šalvěji, zeptá se přímo jí. Začíná hra, ve které oslovujeme rostliny, stromy, zvířata, skály i to neviditelné kolem. A odpovědi přicházejí ve vnitřním ztišení. Pozorováním a cítěním.  

Pak už nepotřebujeme ani google, ani chytrý telefon, ani plastové cedule v lese, které se do 10 let stanou odpadem a ekologickou zátěží. 

Aktuálně hledáme místo v Beskydech
nebo v Pobeskydí.

Právě tam se totiž v současnosti propojují lidé, kteří mají zájem společně hospodařit, například vysadit sad s jedlou zahradou nebo najít vhodný prostor pro přírodní pohřbívání a posvátný háj. Když člověk vstoupí na takové místo, dotkne se těch stránek sebe a svého života, které potřebuje oživit a kterým potřebuje naslouchat. Platforma nadačního fondu taková místa vytváří a aktivuje. 

Pro koho místo bude? Pro všechny, kdo máme silnou touhu účastnit se obrození vztahu člověka s přírodou, naší zemí a životem jako takovým.

Teď se naše práce soustřeďuje v Beskydech na Valašsku i v jejich slezské severní části.

  • Máte právě tady místo vhodné k našemu záměru a chcete jej předat do správy? Kontaktujte nás.
  • Nebo podpořte vznik místa v Beskydech jednorázovým darem či pravidelným příspěvkem na transparentní účet 2001621481/2010 nebo přes Darujme.cz