Kousek země

LAND (6)

Potřebujete svůj kousek země, říká Jairo a Irma. Stařešinové kmene Uaí. Totéž opakoval Monice v horách Sierra Nevada v roce 2016 Mamo Sungali, který jí pro Českou republiku otevřel spojení s kmenem Kogi v oblasti práci se zemí a s vodami. Kogi pracují s místy, která jsou jako akupunkturní body na těle země. „To jsou pro nás posvátná místa, přírodní chrámy, […]