Jaro je tu!

Oheň Godula kruh

V nadačním fondu Mosty-Puentes jsme se společně pustili do práce. Tvoříme vizi a plánujeme aktivity, kterým bychom se chtěli věnovat v tomto roce i výhledově do budoucna. A že jich […]