Medicínský kruh

kruh

Každý člověk má v sobě jedinečný dar, aby mohl svým způsobem vnímat veškerý život v naší zemi a pečovat o něj. Díky takovému daru nebo také medicíně, člověk udržuje to, co je původní. Ale jeden člověk sám nemůže uskutečnit zásadní změny, které jsou někdy potřeba. Ať už v jeho osobním životě, v jeho rodině nebo společenství, natož v rozsahu celé společnosti a světa. K tomu je potřeba, aby se nás setkalo více. Aby se dal dohromady kruh lidí, nositelů medicíny života. Jsi to ty?