Kogi

A je to tady…

Stejně jako zasazený strom začne plodit a dávat ovoce po několika letech, stejně tak naše přání a poselství lidem Kogi, aby k nám přijeli na delší čas a propojili sem k nám po mostě mezi kulturami to, co nám zde chybí. Oni mají nepřerušenou linii duchovní tradice Matky země. V nás se rodí.