O vodě a pro vodu

V týdnu od 20. do 26. července vás zvu do času volných setkání v kraji Bouzovské vrchoviny, v místě, kde jsme před rokem znovuobnovili pramen Kamenice. Pramen byl na desítky let doslova pohřben pod černou skládkou. Voda zase teče, roklinka se proměňuje. U prastarého dubu, tam, kde se voda ztrácí v zemi,  se rodí příběh o dávném rytíři Třemenovi.  Prý za starých časů spravoval toto území a chodíval sem za lesní paní.

Je to čas, kdy si můžeme dovolit vstoupit do světa fantazie a tak trochu pohádkových příběhů ze světa, ve kterém se podle pověstí a mýtů domorodého kmene Kogi rodí voda.

Je to prostor, ve kterém můžeme prožít esenci práce krajánků. Tak jsme začali říkat lidem, kteří pečují o vodu a krajinu. Každý den se budeme věnovat práci s vodou, poznávání krajiny a sdílení, ze kterého vzniká nový způsob poznávání a učení se.

Na malém území, kde prvním rokem vzniká zahrada rozděláme oheň. Budeme si společně vařit, besedovat a objevovat zapomenuté části sebe i světa. Tahle cesta je jen pro „pár“. Pro pár lidí, dospělých, dospívajících i dětských. Je to čas volného plynutí s vodou v malém společenství.

Volná setkání nemají pevně stanovený program. To, co se děje, vzniká mezi lidmi, kteří se sejdou. Pevnými body ve volném plynutí budou:

Pozvání do volného plynutí s vodou v krajině i v nás … je pro vás, kdo jste připraveni překročit pomyslnou hranici „civilizace“ a vydáte se do divoké části srdce pro kapku lidské moudrosti.

Scházet se budeme u obnoveného pramene Kamenice, kde máme kousek země a taky ve starém sadu pod Holým vrchem. Vařit budeme společně na ohni. Zázemí k přespání ve stanu nebo pod širákem bude na svahu kopce Kamenice, kde jsme vloni vysázeli „jedlou“ mez. Všechna místa jsou od sebe zhruba 15 minut chůze přes vesnici.

Můžete tady být den anebo zůstat déle. Kdy a na jak dlouho tady budete se rozhodnete sami. Vaše účast má i nemá stanovené „vstupné“ Určení hodnoty toho, co dostanete je součástí učení, které k tomu patří. Spočítat si můžeme náklady. Všechno ostatní je dar a ten je aktem citu. Tahle vzájemná výměna darů a dárků tvoří přátelství a ne obchodní vztah.

Máte chuť přijet? Napište mi. Pošlu vám praktické info a domluvíme se na čase vašeho příjezdu a odjezdu.

nadacnifond@mosty-puentes.cz

Máte chuť svým příspěvkem podpořit, aby se učení péče o vodu šířil?  Pošlete dar na DARUJME.CZ

„ Když jsem se chystala za domorodými lidmi kmene Kogi v roce 2016, měla jsem impuls shromáždit malé vzorky vody z pramenů na různých místech naší země. Sešlo se mi v kufru 25 ampulek s vodou. Nevěděla jsem přesně, k jakému účelu jsou. Pamatovala jsem si ale, že Mamo každý den s vodou mluví a podle toho zná odpovědi na různé otázky. Voda z Čech a Moravy mi připadala jako dobrá řeč, kterou se domluvíme na tom podstatném. A tak si letím … a nad oceánem mě najednou přepadla myšlenka na to, jak asi vysvětlím na letišti, proč vezu ampulky s čirou tekutinou. Minule mi totiž při příletu prohlídli celý kufr a na všechno se ptali. Chvíli jsem musela tuhle představu pořádně prodýchat. Když jsem už byla zase klidná, napadlo mě: „Cambio cultural.“ Prostě jim řeknu, že jedu za domorodci domluvit se na kulturní výměně s našimi lidmi. A je to. Na letišti si mě při příletu nikdo ani nevšiml. Zato když jsem při setkání s rodinou Kogi vyndala všechny ampulky s vodou na zem, zůstali všichni chvíli koukat. Můj průvodce, který už moje vysvětlení znal, jim vysvětlil, že je to můj dar. Kogi začali brát jednu ampulku za druhou do rukou a u každé se ptali na všechno možné. Rozuměla jsem jim jenom občas, když mluvili přímo ke mně. Nakonec Mamo prohlásil: „Cambio cultural … to, co jsi přivezla má velikou hodnotu. Neměříme to penězi jako vy. Ale tohle je víc než kdokoli přivezl před tebou. Přijď zítra, vezmeme tě do hor a začneme s tebou pracovat“

Tam jsem poznala, co rodina potřebuje, co mají rády ženy, které mě vzaly mezi sebe. A tak jsem jim mohla z města přivézt další dary, které pro ně mají hodnotu, funkci a udělaly nám všem radost. Byly to dárky praktické – látky, mačety, jídlo a všechno, co jim v horách usnadní život a udělá radost. Uctívá skutečný koloběh života „máš – dáš “. Ne ten uměle utvořený „má dáti – dal“.