lnad_kamenice

KOUSEK ZEMĚ PRO STROMY

Sbírka na vysázení mezí…

kogi

Mosty – Puentes

č. účtu 2801403810/2010

AKCE
Připravujeme setkání, výlety, přednášky a další aktivity, které nás připraví pro výměnu kulturního a duchovního dědictví domorodých lidí kmene KOGI, potomků staré civilizace Tairona se současnou kulturou ve střední Evropě, kde začínáme vnímat naše vlastní kořeny,...
Pokračovat ve čtení... "AKCE"
MOSTY PUENTES
Nadační fond byl založen v roce 2016 za účelem podpory zachování duchovního dědictví domorodých lidí kmene KOGI a kulturní výměny se současnou společností. Základním posláním nadačního fondu je organizace dlouhodobé sbírky a naplňování aktivit v České republice...
Pokračovat ve čtení... "MOSTY PUENTES"
SBÍRKY
Tím, že vás oslovujeme, se vlastně ptáme, zda máte chuť a prostředky na to věci měnit a tvořit prostor pro zdravou zemi s námi? Podpořte nás. Spolupracujme. Tvořme spolu. Dar je aktem citu. Dárce dává, protože...
Pokračovat ve čtení... "SBÍRKY"
MÝTUS O MATCE VOD A PTÁKŮ
Kdysi na našem území žili lidé, kteří viděli svět svýma pradávnýma očima. Bylo pro ně důležité mít čistou...
pokračovat ve čtení... "MÝTUS O MATCE VOD A PTÁKŮ"
ZEMĚKRUH
Zeměkruh navazuje na loňské setkání ve Vrbovcích. Výzva pro spojení sil a částí moudrosti, které někteří lidé v...
pokračovat ve čtení... "ZEMĚKRUH"
SLOVO ZAKLADATELKY
Rok 2019 byl první, kdy se naše práce víceméně soustředila na jednom místě. To, co jsme hledali dva...
pokračovat ve čtení... "SLOVO ZAKLADATELKY"
KRAJÁNKOVÁNÍ
Nadační fond Mosty – Puentes dlouhodobě pracuje na vytváření mostů mezi kulturami, ale i mezi lidmi a krajinou....
pokračovat ve čtení... "KRAJÁNKOVÁNÍ"
Obnovení pramene Kamenice
Co se stalo v Kamenici? REGISTRACE … tam, kde začíná roklinka, propojující Střemeníčko a Javoříčko, býval kdysy pramen, kterému se říkalo Kamenice. Povídá...
pokračovat ve čtení... "Obnovení pramene Kamenice"
KOUSEK ZEMĚ
Potřebujete svůj kousek země, říká Jairo a Irma. Stařešinové kmene Uaí. Totéž opakoval Monice v horách Sierra Nevada v roce...
pokračovat ve čtení... "KOUSEK ZEMĚ"