ZEMĚKRUH

Zeměkruh navazuje na loňské setkání ve Vrbovcích. Výzva pro spojení sil a částí moudrosti, které někteří lidé v naší zemi nesou a chrání stále trvá. Smyslem je propojení, obnova spojenectví, vzájemná podpora a spolupráce v konkrétních životních krocích, které potřebujeme udělat všichni, abychom mohli tradici plně žít.

termíny a místa letošních setkání posíláme vám, kdo nám napíšete

Zveme skupiny i jednotlivce, praktikující a žijící původní tradice na území Česka, Moravy, Slezka a Slovenska. Ať už jste součástí Slovanské, Keltské nebo Pohanské větve, máte jinou tradici anebo nemáte kategorii, jste vítáni ke sdílení a spojení sil pro poskládání celého obrazu současné duchovní tradice na našem území.

Zveme přátele z dalších zemí Evropy, kteří budiž nám podporou a inspirací.

Směr a smysl Zeměkruhu, místo každého z nás v něm

Sejdeme se v kruhu nositelů a pokračovatelů duchovních tradic naší země. Oslavíme znovushledání anebo první potkání. Voláme po odložení předsudků a třenic mezi sebou a pozvednutí spojenectví, rovnováhy a porozumění.

Jako hlavní pracovní témata vnímáme

 1. párovost mužů a žen, smysl a tradice
 2. sdílené sázení, sklízení, uchovávání potravin a jejich směňování, tvorba společných špajzek
 3. ochrana rozmanitosti a života země, krajinná umění, posvátné háje, silová místa a prameny
 4. porodnictví, léčitelství, iniciační obřady a pohřebnictví v současnosti a v tradicích
 5. ženská a mužská řemesla, umění, učení a živobytí
 6. správa a vláda země – tradice a potřeba dnešní doby

Zeměkruh jsou a budou kruhy, ve kterých budeme diskutovat o současném stavu, našich potřebách a dalších krocích. Budeme skládat obraz toho, co má být a co my můžeme společně stvořit.

 • Kruhy budou pracovat s tradičními formami, které nás napříč tradicemi spojují. Je to vypravěčství, divadlo, písně, tanec, obřad a sněm.
 • Každé pracovní téma si od této chvíle hledá své lidi.  Nejen posluchače příběhů.
 • Vás, kdo dokážete tvořit v prostoru obraz toho, co má být … a vás, kteří to, co má být chcete i dokážete prosadit a žít.

 

Máš impuls přijet, zaujmout a uchopit své místo, připravit setkání s námi?

 • Dej vědět kdo jsi a odkud přicházíš, kde žiješ, s kterým kusem naší země máš propojení. 
 • Kde je tvoje místo? 
 • Ke kterému tématu vneseš svůj příspěvek? A jaká je tvá forma příspěvku? 
 • Napiš to, buď klidně konkrétní a k věci. 
 • Máš chuť a čas stát se součástí přípravného týmu? 

 

Těším se na zprávu od tebe a na společnou práci 

Monika

nadacnifond@mosty-puentes.cz

KRAJÁNKOVÁNÍ

Nadační fond Mosty – Puentes dlouhodobě pracuje na vytváření mostů mezi kulturami, ale i mezi lidmi a krajinou. Je to práce jako každá jiná, jen s tím rozdílem, že u nás v České republice zatím nemá oficiální kategorii. Obracíme se na vás s kampaní pro podporu krajánků, kteří i v naší historii vždy spojovali lidi, urovnávali spory, přinášeli novou inspiraci a iniciovali nové a potřebné směry v místních komunitách. S vaší podporou budeme moci oživit jedno z původních a velmi důležitých povolání, které naše současná společnost potřebuje.

Co je prací krajánka? 
 • podpora života a setkávání lokálních komunit ať už formálních (obecní rady, NNO) či neformálních sousedská setkání, místní akce
 • práce s krajinou a vodou  
  • návrhy 
  • výsadby, pracovní setkání
  • besedy, dílny a přednášky
 • podpora lokální tvorby, výměny a soběstačnosti
 • příparava a zaučení nových krajánků a krajanek
 • vytváření a péče o místa pro setkání
 • podpora přirozeného vzdělávání dětí a rodin
 • vyprávění příběhů 
 • spojení s dalšími skupinami, komunitami nebo kmeny autentických kultur
 • nadnárodní spolupráce 
Práce krajánka nemá jasnou pracovní dobu ani strukturu. Krajánci vždy reagují na aktuální potřeby ve svém kraji, případně na výzvy nebo pozvání z jiných krajů i zemí. 
Aktuálně pracujeme na 
– obnově krajinotvorných prvků v povodí říčky Lukávky u Třebovských stěn
– připravujeme pracovní setkání a obřadní práce na rok 2020, kterých se můžete zúčastnit (napište na nadacnifond@mosty-puentes.cz)
– vytvoření tůněk u propadání Kamenice v Bouzovských lesích
– spolupráce s Laponci a Kogi na ochraně zemských posvátných míst (výprava do Kirony ve Švédsku a cesta do SIerra Nevada v Kolumbii)
 

Jak můžete podpořit práci krajánků?

DAROVAT

Příspěvkem v dobrovolné výši tady na Darujme.cz

Zadáním trvalého příkazu na účet nadačního fondu Mosty – Puentes 2801403810/2010

Staňte se patronem krajánka přispěním celé částky na jeho měsíční práci.

Čím více nás bude, tím rychleji se potřebné změny projeví v kvalitě života lidí i přírody.

 

Obnovení pramene Kamenice

Co se stalo v Kamenici? … tam, kde začíná roklinka, propojující Střemeníčko a Javoříčko, býval kdysy pramen, kterému se říkalo Kamenice. Povídá se, že to byla nejlepší voda v širokém okolí.   Nápad proměnit starou skládku u pramene Kamenice v  místo odpočinku inicioval Nadační fond Mosty – Puentes. Sešlo se kolem 100 lidí včetně dětí z okolních vsí a podařilo …

KOUSEK ZEMĚ

Potřebujete svůj kousek země, říká Jairo a Irma. Stařešinové kmene Uaí. Totéž opakoval Monice v horách Sierra Nevada v roce 2016 Mamo Sungali, který jí pro Českou republiku otevřel spojení s kmenem Kogi v oblasti práci se zemí a s vodami. Kogi pracují s místy, která jsou jako akupunkturní body na těle země. „To jsou pro …

O vodě a pro vodu

V týdnu od 20. do 26. července vás zvu do času volných setkání v kraji Bouzovské vrchoviny, v místě, kde jsme před rokem znovuobnovili pramen Kamenice. Pramen byl na desítky let doslova pohřben pod černou skládkou. Voda zase teče, roklinka se proměňuje. U prastarého dubu, tam, kde se voda ztrácí v zemi,  se rodí příběh …

Český rozhlas Olomouc

Kvalitní voda zanesená odpadky, to byl ještě před pár dny pramen Kamenice ve Střemeníčku na Bouzovsku. Dnes je situace jiná

Střemeníčko a Javoříčko spojuje roklina, ve které před lety tekl vyhlášený pramen Kamenice. V sedmdesátých letech minulého století tu ale vznikla skládka a na pramen se zapomnělo. O uplynulém víkendu se na místě sešly desítky lidí z blízkého i vzdáleného okolí, aby ho uvolnili. Nasadili si rukavice, do ruky vzali pytle a kbelíky a několik hodin vynášeli stavební suť, kovy, plasty, sklo, aby Kamenice zase vypadala jako dřív.

(Český rozhlas)

Odkaz na audio nahrávku