KRAJÁNKOVÁNÍ

Nadační fond Mosty – Puentes dlouhodobě pracuje na vytváření mostů mezi kulturami, ale i mezi lidmi a krajinou. Je to práce jako každá jiná, jen s tím rozdílem, že u nás v České republice zatím nemá oficiální kategorii. Hledáme proto cestu pro spojení s vámi, kterým dává smysl podívat se z pole ekonomického do prostoru lidského. Obracíme se na vás s kampaní pro podporu krajánků, kteří i v naší historii vždy spojovali lidi, urovnávali spory, přinášeli novou inspiraci a iniciovali nové a potřebné směry v místních komunitách. S vaší podporou budeme moci oživit jedno z původních a velmi důležitých povolání, které naše současná společnost potřebuje.

Co je prací krajánka?

 • Podpora života a setkávání lokálních komunit ať už formálních (obecní rady, NNO) či neformálních (např. sousedských). Facilitace jejich interních i externích jednání např. formou poradního kruhu.
 • Práce s krajinou a vodou na úrovni spirituální i praktické:
  • Návrhy a studie
  • Realizace výsadeb a retencí vody
  • Zaškolování místních dobrovolníků a specialistů
  • Dotační a úřední poradenství
 • Podpora lokální tvorby, výměny a soběstačnosti
 • Tvorba místa pro setkání se sebou, komunitou a se zemí
 • Podpora přirozeného vzdělávání dětí a rodin
 • Vyprávění příběhů (mj. jako přenášení příkladů dobré praxe)
 • Napojení na širší a mezinárodní okruh autentických kultur a komunit

(Laponci, Kogi, Slované) a nadnárodní spolupráce s podobnými podporujícími organizacemi (návštěvy, konference, síťování)

Práce krajánka nemá jasnou pracovní dobu ani strukturu. Krajánci vždy reagují na aktuální potřeby ve svém kraji, případně na výzvy nebo pozvání z jiných krajů i zemí. Měsíční náklady na jejich práci se pohybují ve výši 30 000 Kč včetně nákladů na dopravu, pomůcek a materiálů.

Jak můžete podpořit práci krajánků?

DAROVAT

Příspěvkem v dobrovolné výši tady na Darujme.cz

Zadáním trvalého příkazu na účet nadačního fondu Mosty – Puentes 2801403810/2010

Staňte se patronem krajánka přispěním celé částky na jeho měsíční práci.

Čím více nás bude, tím rychleji se potřebné změny projeví v kvalitě života lidí i přírody.

 

Projekt Obnovení pramene Kamenice

Co se letos stalo v Kamenici? … tam, kde začíná roklinka, propojující Střemeníčko a Javoříčko, býval kdysy pramen, kterému se říkalo Kamenice. Povídá se, že to byla nejlepší voda v širokém okolí.   Nápad proměnit starou skládku u pramene Kamenice v  místo odpočinku inicioval Nadační fond Mosty – Puentes. Sešlo se kolem 100 lidí včetně dětí z okolních vsí a …

ČIŠTĚNÍ PRAMENE KAMENICE


 
V sobotu 6.4. se uskutečnila akce nadačního fondu v obci Střemeníčko (Olomoucký kraj) – čištení pramene Kamenice.
 
O Kamenici...

Akce se zůčastnilo okolo 60ti dobrovolníku a společně jsme během dopoledne naplnili celý kontejner o objemu 12m3 . Odpad bude následně zaskládkován na svozišti v Medlově a zbytek bude recyklován. 

Místní firma Remarkplast má zájem se i na dále podílet na obnově pramenu.

 

Děkujeme všem zúčastněným!

Dary můžete zasílat na číslo účtu 2801403810/2010.

Nad 1000 Kč od nás dostanete darovací smlouvu. Nad 10 000 Kč vám pošleme dárek jako překvapení.

 

KOUSEK ZEMĚ

Potřebujete svůj kousek země, říká Jairo a Irma. Stařešinové kmene Uaí. Totéž opakoval Monice v horách Sierra Nevada v roce 2016 Mamo Sungali, který jí pro Českou republiku otevřel spojení s kmenem Kogi v oblasti práci se zemí a s vodami. Od té doby se mnoho lidí inspirovalo a pracuje na svém kousku země s tím, …

PŘÍBĚH O VODĚ

Kdysi na našem území žili lidé, kteří viděli svět svýma pradávnýma očima. Bylo pro ně důležité mít čistou vodu, úrodnou půdu, svobodný vzduch a teplo slunce a ohně. Své poděkování Zemi neboli své platby dávali na jiná místa než my dnes. Nosili je do posvátných hájů. Tam byly jejich svatyně, …