PŘÍBĚH O VODĚ

Kdysi na našem území žili lidé, kteří viděli svět svýma pradávnýma očima. Bylo pro ně důležité mít čistou vodu, úrodnou půdu, svobodný vzduch a teplo slunce a ohně. Své poděkování Zemi neboli své platby dávali na jiná místa než my dnes. Nosili je do posvátných hájů. Tam byly jejich svatyně, …

KRAJÁNKOVÁNÍ

Nadační fond Mosty – Puentes dlouhodobě pracuje na vytváření mostů mezi kulturami, ale i mezi lidmi a krajinou. Je to práce jako každá jiná, jen s tím rozdílem, že u nás v České republice zatím nemá oficiální kategorii. Obracíme se na vás s kampaní pro podporu krajánků, kteří i v naší historii vždy spojovali lidi, urovnávali spory, přinášeli novou inspiraci a iniciovali nové a potřebné směry v místních komunitách. S vaší podporou budeme moci oživit jedno z původních a velmi důležitých povolání, které naše současná společnost potřebuje.

Co je prací krajánka? 
 • podpora života a setkávání lokálních komunit ať už formálních (obecní rady, NNO) či neformálních sousedská setkání, místní akce
 • práce s krajinou a vodou  
  • návrhy 
  • výsadby, pracovní setkání
  • besedy, dílny a přednášky
 • podpora lokální tvorby, výměny a soběstačnosti
 • příparava a zaučení nových krajánků a krajanek
 • vytváření a péče o místa pro setkání
 • podpora přirozeného vzdělávání dětí a rodin
 • vyprávění příběhů 
 • spojení s dalšími skupinami, komunitami nebo kmeny autentických kultur
 • nadnárodní spolupráce 
Práce krajánka nemá jasnou pracovní dobu ani strukturu. Krajánci vždy reagují na aktuální potřeby ve svém kraji, případně na výzvy nebo pozvání z jiných krajů i zemí. 
Aktuálně pracujeme na 
– obnově krajinotvorných prvků v povodí říčky Lukávky u Třebovských stěn
– připravujeme pracovní setkání a obřadní práce na rok 2020, kterých se můžete zúčastnit (napište na nadacnifond@mosty-puentes.cz)
– vytvoření tůněk u propadání Kamenice v Bouzovských lesích
– spolupráce s Laponci a Kogi na ochraně zemských posvátných míst (výprava do Kirony ve Švédsku a cesta do SIerra Nevada v Kolumbii)
 

Jak můžete podpořit práci krajánků?

DAROVAT

Příspěvkem v dobrovolné výši tady na Darujme.cz

Zadáním trvalého příkazu na účet nadačního fondu Mosty – Puentes 2801403810/2010

Staňte se patronem krajánka přispěním celé částky na jeho měsíční práci.

Čím více nás bude, tím rychleji se potřebné změny projeví v kvalitě života lidí i přírody.

 

Obnovení pramene Kamenice

Co se stalo v Kamenici? … tam, kde začíná roklinka, propojující Střemeníčko a Javoříčko, býval kdysy pramen, kterému se říkalo Kamenice. Povídá se, že to byla nejlepší voda v širokém okolí.   Nápad proměnit starou skládku u pramene Kamenice v  místo odpočinku inicioval Nadační fond Mosty – Puentes. Sešlo se kolem 100 lidí včetně dětí z okolních vsí a podařilo …

KOUSEK ZEMĚ

Potřebujete svůj kousek země, říká Jairo a Irma. Stařešinové kmene Uaí. Totéž opakoval Monice v horách Sierra Nevada v roce 2016 Mamo Sungali, který jí pro Českou republiku otevřel spojení s kmenem Kogi v oblasti práci se zemí a s vodami. Kogi pracují s místy, která jsou jako akupunkturní body na těle země. „To jsou pro …