KOUSEK ZEMĚ

Potřebujete svůj kousek země, říká Jairo a Irma. Stařešinové kmene Uaí. Totéž opakoval Monice v horách Sierra Nevada v roce 2016 Mamo Sungali, který jí pro Českou republiku otevřel spojení s kmenem Kogi v oblasti práci se zemí a s vodami.

Kogi pracují s místy, která jsou jako akupunkturní body na těle země.

„To jsou pro nás posvátná místa, přírodní chrámy, kde jsou síly živé. Naše práce je udržovat tam rovnováhu a mír. A vaše taky.“

Na místech, která jsme zatím našli, jsou soukromé pozemky nebo státní lesy nebo jsou zastavěné domy. Postupně zjišťujeme, jak je možné tyto místa spravovat a zda je vůbec možné je získat do dlouhodobé správy či do vlastnictví. Tato práce vyžaduje čas, náklady a umění jednat s úřady. Tato místa nejsou vhodná k vytvoření turistické atrakce. Potřebují, aby tam měli domov lidi, kteří dokáží rozpoznat, jak o taková místa síly pečovat.

Nadační fond Mosty – Puentes realizuje dlouhodobou sbírku na odkup či získání takových míst do správy. Dále v tomto programu pracujeme na propojování komunity u nás. Podílíme se na přípravě instituce, která by zastřešovala tradiční kultury a obnovu původních předkřesťanských tradic u nás v ČR.

 • k zasazení semínek učení, které jsme dostali od domorodého kmene Kogi pro naši zem
 • pro setkávání školy přírodní moudrosti a pobyty lidí se zájmem objevit a propojit tu divokou část svého srdce s tou civilizovanou
 • pro to, abychom mohli nejen studovat, ale i žít podle přírodních zákonů
 • pro rozvoj místních komunit a vztahu lidí s místem, kde žijí
 • pro   ženské a mužské zázemí, rodinný prostor
 • pro dílny a ateliér
 • místo pro umění ohně
 • kruh posvátného slova
 • vytvoření zahrad a bylinkových záhonů
 • tradiční vznik lesního chrámu
 • revitalizaci vnitřního i vnějšího prostoru

Jak se můžete zapojit?

 • jednorázový nebo pravidelný finanční dar na účet NF
 • dar nebo pacht kousku země

Dary můžete zasílat na číslo účtu 2801403810/2010.

Nad 1000 Kč od nás dostanete darovací smlouvu. Nad 10 000 Kč vám pošleme dárek jako překvapení.