sbírka na tvoření komunity rodových hospodářství

Potřebujete svůj kousek země. Předávání přírodního učení je jako rekonstrukce domu a revitalizace životního prostoru. Neměli byste platit pronájmy a hotely. Když si někdo potřebuje nechat opravit střechu, tak si objedná odborníka a zaplatí mu za jeho práci. Medicínský kruh sice neopraví střechu, ale udělá vnitřní neméně důležitou práci. Dál už nejezděte po cizích domech. Předávej učení matky země na místech, kam jsi se svou prací zvaná. To řekla Monice Michaelové domorodá babička Irma Maria Segura Vargas, když byla v České republice na návštěvě. Nadační fond od té doby navázal spolupráci s pěti rodinami, které se dívají stejným směrem a dlouhodobě se připojují k živé přírodní moudrosti.

Nadační fond Mosty – Puentes vyhlásil sbírku na tvoření komunity rodových hospodářství u nás.

Ve spolupráci s rodovými domy chceme připravit:

 • zasazení semínek učení, které jsme dostali od domorodého kmene Kogi pro naši zem
 • setkávání školy přírodní moudrosti a pobyty lidí se zájmem objevit a propojit tu divokou část svého srdce s tou civilizovanou
 • to, abychom mohli nejen studovat, ale i žít podle přírodních zákonů
 • kroky pro rozvoj místních komunit a vztahu lidí s místem, kde žijí
 • uzpůsobování domů a jejich okolí pro práci školy přírodní moudrosti
 • o   ženské a mužské zázemí, rodinný prostor
 • o   dílny a ateliér
 • o   místo pro umění ohně
 • o   kruh posvátného slova
 • o   vytvoření zahrad a bylinkových záhonů
 • o   tradiční vznik lesního chrámu
 • o   revitalizaci vnitřního i vnějšího prostoru

a pro práci, která u nás nemá kategorii, ale má smysl.

Cílovou částkou této sbírky je 50 000 Kč na pokrytí nákladů na přípravnou fázi, předání učení a zakotvení spolupráce s NF a domorodým kmenem Kogi a propojení rodin. Garantem sbírky pro letošní rok je Michal Knotek z rodového domu v Rychlebských horách.

Dary můžete zasílat na číslo účtu 9741650001/5500.

Nad 1000 Kč od nás dostanete darovací smlouvu a dárek jako překvapení.

kontakt: michal.knotek@mosty-puentes.cz