KOUSEK ZEMĚ

Potřebujete svůj kousek země, říká Jairo a Irma. Stařešinové kmene Uaí. Totéž opakoval Monice v horách Sierra Nevada v roce 2016 Mamo Sungali, který jí pro Českou republiku otevřel spojení s kmenem Kogi v oblasti práci se zemí a s vodami.

Od té doby se mnoho lidí inspirovalo a pracuje na svém kousku země s tím, co nám Kogi předávají. Nadační fond ale hledá místo, kde by se mohli scházet, učit se a pracovat lidé, kteří toto učení teprve hledají. Proto hledáme lidi, kteří nám takové zázemí pomohou financovat.

 • k zasazení semínek učení, které jsme dostali od domorodého kmene Kogi pro naši zem
 • pro setkávání školy přírodní moudrosti a pobyty lidí se zájmem objevit a propojit tu divokou část svého srdce s tou civilizovanou
 • pro to, abychom mohli nejen studovat, ale i žít podle přírodních zákonů
 • pro rozvoj místních komunit a vztahu lidí s místem, kde žijí
 • pro   ženské a mužské zázemí, rodinný prostor
 • pro dílny a ateliér
 • místo pro umění ohně
 • kruh posvátného slova
 • vytvoření zahrad a bylinkových záhonů
 • tradiční vznik lesního chrámu
 • revitalizaci vnitřního i vnějšího prostoru

Cílovou částkou této sbírky je 6 000 000 Kč nebo poskytnutí vhodného pozemku se zázemím a dotace na práci a materiál.

Nástroje sbírky

 • jednorázový nebo pravidelný finanční dar na účet NF
 • profesionální zapojení se do příprav a realizace návštěvy Kogi v ČR

Dary můžete zasílat na číslo účtu 2801403810/2010.

Nad 1000 Kč od nás dostanete darovací smlouvu. Nad 10 000 Kč vám pošleme dárek jako překvapení.