ZEMĚKRUH

Zeměkruh navazuje na loňské setkání ve Vrbovcích. Výzva pro spojení sil a částí moudrosti, které někteří lidé v naší zemi nesou a chrání stále trvá. Smyslem je propojení, obnova spojenectví, vzájemná podpora a spolupráce v konkrétních životních krocích, které potřebujeme udělat všichni, abychom mohli tradici plně žít.

termíny a místa letošních setkání posíláme vám, kdo nám napíšete

Zveme skupiny i jednotlivce, praktikující a žijící původní tradice na území Česka, Moravy, Slezka a Slovenska. Ať už jste součástí Slovanské, Keltské nebo Pohanské větve, máte jinou tradici anebo nemáte kategorii, jste vítáni ke sdílení a spojení sil pro poskládání celého obrazu současné duchovní tradice na našem území.

Zveme přátele z dalších zemí Evropy, kteří budiž nám podporou a inspirací.

Směr a smysl Zeměkruhu, místo každého z nás v něm

Sejdeme se v kruhu nositelů a pokračovatelů duchovních tradic naší země. Oslavíme znovushledání anebo první potkání. Voláme po odložení předsudků a třenic mezi sebou a pozvednutí spojenectví, rovnováhy a porozumění.

Jako hlavní pracovní témata vnímáme

 1. párovost mužů a žen, smysl a tradice
 2. sdílené sázení, sklízení, uchovávání potravin a jejich směňování, tvorba společných špajzek
 3. ochrana rozmanitosti a života země, krajinná umění, posvátné háje, silová místa a prameny
 4. porodnictví, léčitelství, iniciační obřady a pohřebnictví v současnosti a v tradicích
 5. ženská a mužská řemesla, umění, učení a živobytí
 6. správa a vláda země – tradice a potřeba dnešní doby

Zeměkruh jsou a budou kruhy, ve kterých budeme diskutovat o současném stavu, našich potřebách a dalších krocích. Budeme skládat obraz toho, co má být a co my můžeme společně stvořit.

 • Kruhy budou pracovat s tradičními formami, které nás napříč tradicemi spojují. Je to vypravěčství, divadlo, písně, tanec, obřad a sněm.
 • Každé pracovní téma si od této chvíle hledá své lidi.  Nejen posluchače příběhů.
 • Vás, kdo dokážete tvořit v prostoru obraz toho, co má být … a vás, kteří to, co má být chcete i dokážete prosadit a žít.

 

Máš impuls přijet, zaujmout a uchopit své místo, připravit setkání s námi?

 • Dej vědět kdo jsi a odkud přicházíš, kde žiješ, s kterým kusem naší země máš propojení. 
 • Kde je tvoje místo? 
 • Ke kterému tématu vneseš svůj příspěvek? A jaká je tvá forma příspěvku? 
 • Napiš to, buď klidně konkrétní a k věci. 
 • Máš chuť a čas stát se součástí přípravného týmu? 

 

Těším se na zprávu od tebe a na společnou práci 

Monika

nadacnifond@mosty-puentes.cz

Obnovení pramene Kamenice

Co se stalo v Kamenici? … tam, kde začíná roklinka, propojující Střemeníčko a Javoříčko, býval kdysy pramen, kterému se říkalo Kamenice. Povídá se, že to byla nejlepší voda v širokém okolí.   Nápad proměnit starou skládku u pramene Kamenice v  místo odpočinku inicioval Nadační fond Mosty – Puentes. Sešlo se kolem 100 lidí včetně dětí z okolních vsí a podařilo …

O vodě a pro vodu

V týdnu od 20. do 26. července vás zvu do času volných setkání v kraji Bouzovské vrchoviny, v místě, kde jsme před rokem znovuobnovili pramen Kamenice. Pramen byl na desítky let doslova pohřben pod černou skládkou. Voda zase teče, roklinka se proměňuje. U prastarého dubu, tam, kde se voda ztrácí v zemi,  se rodí příběh …

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŠKOLY, ŠKOLKY A STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Přicházíme s nabídkou vyprávění pohádek, jednoduchých základů tradičních řemesel, intuitivního divadla s ptačími pírky. Chceme inspirovat a otevírat cestu k základním talentům a schopnostem člověka vnímat sebe a místo, ve kterém žije. Věnujeme se ekologické výchově, rozšiřování historického povědomí. Nabízíme programy: odpolední družiny projektové dny jednodenní a víkendové akce letní tábory Ptačí ateliér …